Creative Citizen

DESIGN

Saddle Seat เก้าอี้รูปทรงอานม้า ช่วยจัดสรีระการนั่งของเด็กให้เหมาะสม สมดุล สร้างสมาธิ

หากอ้างอิงตามหลักการโครงสร้างของร่างกาย จะพบว่าคนเราไม่สามารถที่จะพยุงร่างกายได้ด้วยกระดูกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเพื่อพยุงให้โครงสร้างทั้งหมดอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง ซึ่งหากโครงสร้างอยู่ในแนวระดับที่ผิดหรือแนวโครงสร้างจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหา ร่างกายของคนเราปรับแนวโครงสร้างเพื่อเข้าสู่ความสมดุลให้ได้

Continue Reading

My New Old Chair เก้าอี้เก่าเล่าใหม่…สวยเก๋ด้วยอะคลิลิกใส

เฟอร์นิเจอร์หักพังส่วนใหญ่ใครก็โยนทิ้ง แต่ไม่ใช่สำหรับ Tatiane Freitas ศิลปินสาวชาวบราซิลที่มองเห็นคุณค่าและความสวยงามที่เหลืออยู่

Continue Reading

เราเลิกกันเถอะ! แอพฯ Ecolife ชวนลด-เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

ยังคงรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องกับการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งในไทยและต่างประเทศ นั่นก็เป็นเพราะในแต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล และที่น่าตกใจก็คือประเทศไทยเราถูกจัดเป็นอันดับที่

Continue Reading

Face Your Waste แคมเปญถังใสใส่ขยะ เห็นกันจะๆ เราทิ้งอะไรไปเยอะขนาดไหน

‘ขยะ’ เป็นสิ่งที่หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะอย่างเข้มข้น เนื่องจากในแต่ละปีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นไปด้วย โลกต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลเพื่อจัดการกับขยะเหล่านี้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

Continue Reading
Close Menu