Creative Citizen

INTERVIEW

‘ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์’ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ ค้นหาความสุขในความทุกข์ของผู้ป่วย

หนึ่งในทอล์คออฟเดอะทาวน์ในบ้านเราเมื่อปีที่แล้ว คงจะต้องรวมเอาเรื่องที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (World MediCal Hospital)

Continue Reading

‘พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล’ สื่อสารเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายผ่านโซเชียลมีเดีย

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล หรือ หมอผิง นับว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ในวงการสุขภาพบ้านเรา

Continue Reading

‘วริศรุตา ไม้สังข์’ Minute VDO Thailand สื่อวิดีโอสร้างสรรค์ส่งต่อความรู้แบบไร้ข้อจำกัด

เราคงไม่ปฏิเสธว่าในยุคนี้สมัยนี้ มีข้อมูล ข่าวสาร และความรู้มากมายเกิดขึ้นอยู่รอบตัว แต่สื่อที่นำเสนอเนื้อหาอันเป็นประโยชน์เหล่านี้กลับมีจำนวนสวนทาง

Continue Reading

‘แมค & โบจัง’ สองนักออกแบบเกมจาก Opendream ‘เกม’ เปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้

ท่ามกลางกลุ่มคนและกลุ่มธุรกิจที่เลือกแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจในวันที่ ‘เทคโนโลยี’ กับ ‘มนุษย์’ เป็นสองสิ่งที่แทบจะแยกกันไม่ออก

Continue Reading
Close Menu