International Bamboo Architecture Biennale สถาปัตยกรรมถาวรจากไผ่ในจีน ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นความพยายามที่จะเป็นผู้นำในโลกการสร้างสรรค์มากกว่าเป็นประเทศที่รับผลิตเพียงอย่างเดียวแบบยุคก่อนของจีน จึงได้พัฒนาหมู่บ้านเล็กให้มีเรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในงาน International Bamboo Architecture Biennale

ในหมู่บ้านย่านชานเมืองมีการรวมตัวกันของเหล่าสถาปนิกชื่อเสียงก้องโลกที่มาร่วมกันสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นนิทรรศการถาวรในหมู่บ้านเบ๋าสี ณ มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน การรวมงานสถาปัตยกรรมครั้งนี้เป็นการลองหาคำตอบให้กับการใช้วัสดุดั้งเดิมในเอเชีย ให้ปรับใช้กับบริบทปัจจุบันได้อย่างบ้านไผ่ Energy Efficient Bamboo House โดย Studio Cardenas และยังมีอีกหลายงานที่น่าสนใจอย่างสะพานรูปทรงสุดหวือหวาแต่ทว่าทำจากไม้โดยใช้เทคนิคการเรียงไม้ธรรมดาให้ลื่นไหลไปกับความเคลื่อนไหวของน้ำด้านล่าง โดย Ge Quantao จากจีน หรือการใช้ไม้ให้ดูเรียบหรูจากวัสดุที่เราชินตาจากธรรมชาติในงาน Bamboo Product Research and Design Center จากสถาปนิกจีน Li Xiaodong โรงแรม Youth Hostel  ออกแบบโดยสถาปนิกสาวเยอรมัน Anna Heringer ได้ใช้ผนังดินที่เธอคุ้นเคยเข้ามาในงานโรงแรมนี้ให้ไผ่ล้อมดินไว้จนเกิดเงาทาบบนผนังดินย่างมีเสน่ห์ หรือหากมองมายังงานของ Kengo Kuma สถาปนิกเจ้าพ่องานไม้ร่วมสมัยจากญี่ปุ่นได้ออกแบบ Contemporary Celadon Ceramic Museum ให้เห็นถึงความหนักแน่นของไม้ หากสนใจจะเห็นความอ่อนช้อยของไผ่ที่สามารถจะเป็นไปได้ ลองดูในงานศูนย์ต้อนรับจากฝีมือของสถาปนิกเวียดนามที่กำลังมาแรง  Vo Trong Nghia  และทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีความน่าสนใจในอีกหลายงานที่ยังรอเข้าไปค้นหาข้อดีเพื่อมาปรับใช้กับงานที่ทำให้โลกเรายั่งยืนด้วยแนวคิดจากสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเหล่านี้

แม้ว่างาน Biennale นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้โลกเห็นความพยายามของจีนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบมากกว่าแค่ให้จีนมีภาพลักษณ์เป็นประเทศ OEM แต่เป็นจุดเริ่มเล็กในคงามยิ่งใหญ่ด้านสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นกัน

อ้างอิง: bamboocommune, My Modern Met,designboomarchdaily

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles