‘ตุ๊กตาวิเศษ’ สื่อกลางช่วยสอบสวนคดีล่วงละเมิดเด็ก

Reading Time: 2 minutes
1,786 Views

ทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีเด็กและผู้หญิงเฉลี่ย 4 คน ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดยการล่วงละเมิดทางเพศมีจำนวนสูงสุดถึง 72% แม้ว่าแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวไม่มีวี่แววจะลดลงแต่อย่างใด แต่เรายังมีโอกาสได้เห็นความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชนที่เรียกร้องให้เกิดการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายทางสังคมและการเคลื่อนไหวผ่านองค์กรอย่าง www.change.org รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มย่อยๆ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลงด้วยทักษะและความสามารถที่ตัวเองมี

สุพรรณิกา โชคไพบูลย์ หรือ มะปราง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือหนึ่งในกลุ่มคนที่พยายามนำเสนอรูปแบบความช่วยเหลือผ่าน ‘โครงการตุ๊กตาวิเศษ’ ที่เธอได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาของกลุ่มเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหล่านี้ ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ตุ๊กตาแต่ละตัวจะถูกใช้เป็นสื่อกลางให้เด็กๆ สามารถอธิบายสิ่งที่ถูกกระทำได้ชัดเจนขึ้น โดยสามารถช่วยลดปัญหาในระหว่างการสอบสวนที่เด็กๆ มักไม่สามารถตอบคำถามและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หรือนักจิตวิทยาได้โดยตรง เพราะความหวาดกลัว ความไม่เข้าใจ และปัจจัยอื่นๆ โดยตุ๊กตาที่ถูกออกแบบให้มีอวัยวะภายนอกคล้ายกับมนุษย์ทั้งอวัยวะเพศ รูทวารหนัก นิ้วมือ จมูก ปาก จะทำหน้าที่ในการเยียวยาด้านจิตใจให้แก่เด็กๆ พร้อมๆ กับการเป็นตัวแทนของบทบาทสมมติในการเล่าเรื่องราวและชี้จุดที่ถูกทารุณกรรม ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเชื่อมโยงกับการสอบถามจากนักจิตวิทยาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถลำดับเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายหรือผู้เกี่ยวข้องประสบได้ในที่สุด

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตอนนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทั้งอาสาสมัครที่มารวมกลุ่มกันเพื่อเย็บตุ๊กตาแต่ละตัวให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมไปถึงการที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ ได้จัดทำให้โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น โดยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อตุ๊กตาที่ทำขึ้นทั้งหมดไปยังหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสถานีตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือด้านการสืบสวนสอบสวนสำหรับคดีของการล่วงละเมิดทางเพศและการทำทารุณกรรมเด็กต่อไป

อ้างอิง: ตุ๊กตาวิเศษ


ING
ING
อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส II After receiving her bachelor degree of art from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University in Bangkok, Sudaporn worked as a contributing editor and editorial manager at art4d magazine, a Bangkok-based architecture, design and art magazine from 2004-2017. At present, Sudaporn is working as freelance writer and storyteller contributing various kinds of features from art, design, architecture, graphic, social entrepreneur and healthcare. She is also certified yoga instructor, certified Balanced Body® mat and reformer pilates instructor plus Polestar Pilates trained instructor where she establish her inner peacefulness and self-awareness through the practices and teaching.