‘ตุ๊กตาวิเศษ’ สื่อกลางช่วยสอบสวนคดีล่วงละเมิดเด็ก

ทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีเด็กและผู้หญิงเฉลี่ย 4 คน ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดยการล่วงละเมิดทางเพศมีจำนวนสูงสุดถึง 72% แม้ว่าแนวโน้มของปัญหาดังกล่าวไม่มีวี่แววจะลดลงแต่อย่างใด แต่เรายังมีโอกาสได้เห็นความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชนที่เรียกร้องให้เกิดการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายทางสังคมและการเคลื่อนไหวผ่านองค์กรอย่าง www.change.org รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มย่อยๆ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลงด้วยทักษะและความสามารถที่ตัวเองมี

สุพรรณิกา โชคไพบูลย์ หรือ มะปราง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือหนึ่งในกลุ่มคนที่พยายามนำเสนอรูปแบบความช่วยเหลือผ่าน ‘โครงการตุ๊กตาวิเศษ’ ที่เธอได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาของกลุ่มเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหล่านี้ ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ตุ๊กตาแต่ละตัวจะถูกใช้เป็นสื่อกลางให้เด็กๆ สามารถอธิบายสิ่งที่ถูกกระทำได้ชัดเจนขึ้น โดยสามารถช่วยลดปัญหาในระหว่างการสอบสวนที่เด็กๆ มักไม่สามารถตอบคำถามและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หรือนักจิตวิทยาได้โดยตรง เพราะความหวาดกลัว ความไม่เข้าใจ และปัจจัยอื่นๆ โดยตุ๊กตาที่ถูกออกแบบให้มีอวัยวะภายนอกคล้ายกับมนุษย์ทั้งอวัยวะเพศ รูทวารหนัก นิ้วมือ จมูก ปาก จะทำหน้าที่ในการเยียวยาด้านจิตใจให้แก่เด็กๆ พร้อมๆ กับการเป็นตัวแทนของบทบาทสมมติในการเล่าเรื่องราวและชี้จุดที่ถูกทารุณกรรม ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเชื่อมโยงกับการสอบถามจากนักจิตวิทยาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถลำดับเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายหรือผู้เกี่ยวข้องประสบได้ในที่สุด

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตอนนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทั้งอาสาสมัครที่มารวมกลุ่มกันเพื่อเย็บตุ๊กตาแต่ละตัวให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมไปถึงการที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ ได้จัดทำให้โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น โดยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อตุ๊กตาที่ทำขึ้นทั้งหมดไปยังหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสถานีตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือด้านการสืบสวนสอบสวนสำหรับคดีของการล่วงละเมิดทางเพศและการทำทารุณกรรมเด็กต่อไป

อ้างอิง: ตุ๊กตาวิเศษ

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles