‘Kings Road Affordable Flats’ แฟลตประหยัดพลังงานในอังกฤษสร้างจากไม้ทั้งหลัง

โดยภาพรวมแล้ว โครงการแฟลตพักอาศัยอย่าง Kings Road Affordable Flats ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากโครงการประเภทเดียวกันเท่าใดนัก แต่เมื่อดูในรายละเอียดจะพบลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากโครงการลักษณะนี้ส่วนใหญ่ นั่นคือ อาคารพักอาศัยรวมหลังนี้สร้างขึ้นจากโครงสร้างไม้ทั้งหลัง

โครงการ Kings Road Affordable Flats ตั้งอยู่ในเมือง Bury Saint Edmunds เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของเกาะบริเทน สหราชอาณาจักร ตัวอาคารมีความสูง 3 ชั้น ซึ่งบรรจุหน่วยพักอาศัย 12 หน่วยไว้ภายใน ผู้ออกแบบ Modece Architects เลือกที่จะใช้ไม้สน ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมาใช้ในส่วนของโครงสร้างตัวอาคาร โดยนำไม้มาเชื่อมต่อกันเป็นโครงสี่เหลี่ยมในลักษณะของโครงสร้างเสา-คาน โดยในส่วนของรอยต่อจะใช้ประกับเหล็กและน็อตในการยึด นอกจากนี้ยังมีการขึงลวดสลิงในแนวทแยงมุม เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรง ข้อดีของการใช้โครงสร้างไม้คือ มีน้ำหนักเบา ทำให้ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายในการทำโครงสร้างฐานรากมาก นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษของไม้คือ มีการนำความร้อนที่ต่ำ ทำให้ภายในอาคารไม่ร้อน และมีภาวะที่น่าสบาย

ภายนอกอาคารยังมีการปลูกไม้เลื้อยเพื่อให้คลุมตัวอาคาร ทำหน้าที่ช่วยกันความร้อนเข้าสู่อาคาร และสร้างความร่มรื่นไปด้วยในตัว แต่ละยูนิตยังคำนึงถึงการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ เพื่อลดภาระในการใช้พลังงานในการปรับอากาศและแสงสว่าง ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการออกแบบ ทำให้อาคาร Kings Road Affordable Flats หลังนี้ มีคะแนนการประเมินความยั่งยืนอยู่ในระดับ 4+ (จากทั้งหมด 6 ระดับ) ของ Code for Sustainable Homes ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินสถาปัตยกรรมยั่งยืนของสหราชอาณาจักร และยังได้รางวัลอีกหลายรางวัล เช่น รางวัล RIBA East Sustainability Award ปี2009 รางวัล Suffolk Association of Architects Design Award 2009 เป็นต้น

อ้างอิง : modecetreehugger

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles