Know Your Lemons รู้จักมะนาวรู้จักเต้านม แอพฯ ช่วยผู้หญิงตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองง่ายๆ

มองเผินๆ โปสเตอร์ชิ้นนี้อาจดูเหมือนโฆษณาเลมอนหรือมะนาวของซูเปอร์มาร์เกตสักแห่ง แต่เดี๋ยวก่อน…รูปร่างมะนาวแต่ละผลมีรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากผลมะนาวทั่วไป  เพราะโปสเตอร์นี้กำลังเปรียบเทียบผลมะนาวกับลักษณะของเต้านม

Know Your Lemons เป็นแคมเปญรณรงค์มะเร็งเต้านมขององค์กร Worldwide Breast Cancer  เพื่อให้ความรู้กับผู้หญิงในการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในลักษณะของการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเช็คเต้านม โดยเปรียบเทียบเต้านมเหมือนผลเลมอน (หรือมะนาวผลใหญ่ๆ ขนาดเกือบเท่าผลส้ม) เพราะเต้านมของเรามีลักษณะเหมือนเลมอนผ่าซีก ประกอบด้วยต่อมน้ำนมจำนวนมากรวมกันเป็นกลีบประมาณ 16-20 กลีบ มีท่อรวมน้ำนมของแต่ละกลีบไปเปิดที่หัวนม และมีไขมัน หลอดเลือด หลอดน้ำเหลืองแทรกอยู่ระหว่างกลีบของต่อมน้ำนม  ซึ่งผู้หญิงทุกคนควรดูแลใส่ใจเลมอนสองผลที่พระเจ้าประทานให้ โดยใส่ใจดูความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพราะมะเร็งเต้านมเป็นเหมือนมะเร็งทุกชนิดที่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ให้เรารู้สึก จนกว่าอาการจะพัฒนาไปถึงขั้นแพร่กระจายสู่ระบบอื่นๆ

เลมอนทั้งหมดมี 12 แบบ  เป็นสัญลักษณ์แทนลักษณะของเต้านมผิดปกติ เช่น ไม่เรียบสนิท มีรอยบุ๋ม รั้งตัว หดตัว มีรอยนูน หัวนมหดตัวเล็กลง  มีผิวแดง มีน้ำไหลออกมาจากหัวนม มีเส้นเลือดปูด  หรืออาจรู้สึกมีก้อนนุ่มๆ เล็กเหมือนถั่วลันเตา หรืออาจจะใหญ่เท่าถั่วแดง  หรืออาจจะรู้สึกมีก้อนแข็งๆ จับแล้วไม่เจ็บ ขนาดและรูปร่างเต้านมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนสังเกตเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเลมอนบางอย่างอาจไม่ใช่มะเร็ง อาจเป็นถุงน้ำหรือก้อนเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่ทางที่ดีก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ เมื่อคลำพบอาการผิดปกติไม่ว่าจะแบบเลมอนผลใด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป ซึ่งแอพพลิเคชั่น Knows Your Lemons ยังทำให้คุณผู้หญิงสะดวกสบายด้วยการนัดหมายแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่นเลย แถมยังให้ข้อมูลด้วยว่าก่อนพบแพทย์ควรเตรียมตัวอย่างไร

แอพพลิเคชั่น Know Your Lemons ทำให้การตรวจเต้านมด้วยตัวเองกลายเป็นเรื่องง่าย ทำได้ทุกวัน ซึ่งการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ช่วยทำให้ผู้หญิงเข้าใจธรรมชาติของเนื้อเต้านมของตนเองและรู้สึกได้เองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยมีโอกาสหายได้สูงหรือหายได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียว

อ้างอิง: Mymodernmet,  worldwidebreastcancer

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles