KODA บ้านเล็ก 16 ตรม. ราคาประหยัด ถอดประกอบได้ภายใน 7 ชม.

‘บ้านที่ดี คือบ้านที่รองรับเงื่อนไขของแต่ละเจ้าของบ้านได้ดี’

เงื่อนไขที่สำคัญของบ้านอีกประเด็นคือราคาที่สามารถจับต้องได้ เมื่อมีบ้าน ทุกคนจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัย อีกวิธีที่ทำให้บ้านมีราคาถูกคือการใช้ระบบการก่อสร้างแบบถอดประกอบ หรือ prefabrication มันช่วยลดเวลาการก่อสร้าง ทำให้ลดการใช้แรงงานคน หากผลิตในระบอุตสาหกรรมจากโรงงาน ยิ่งจะทำให้มีราคาถูกขึ้น แล้วยังสามารถสามารถควบคุมคุณภาพให้ได้ดั่งใจกว่าการก่อสร้างแบบเก่า

จากแนวคิดนี้ Kodasema สำนักงานออกแบบจากเอสโตเนีย ได้เสนอสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก ที่เป็นบ้านราคาถูก แล้วมีรูปแบบพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ง่าย สามารถเป็นได้ทั้งบ้าน ร้านกาแฟ สตูดิโอ ห้องเรียน ในเทศกาลสถาปัตยกรรมที่เมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย เมื่อปี 2015 ในชื่อ KODA ซึ่งเป็นบ้านต้นแบบที่สามารถถอดประกอบ เพื่อย้ายไปยังที่ใหม่ได้ในเวลา 7 ชั่วโมง ตัวมันเองไม่ต้องการโครงสร้างฐานราก เพียงแค่ปรับพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบ มันก็สามารถเริ่มที่จะประกอบบ้านน้อยหลังนี้ได้ โดยในปี 2018 KODA ได้ถูกไปแสดงที่ BRE Innovation Park ในลอนดอน สหราชอาณาจักร อีกเช่นกัน จากในรูปจะเห็นได้ว่ามันสามารถย้ายได้ง่ายด้วยรถเครนขนาดเล็กเท่านั้น

พื้นที่ใช้สอยภายในที่เตรียมไว้ รองรับการใช้ชีวิตประจำอย่างครบถ้วนแบบเรียบง่าย พื้นที่ใช้งานหลักเน้นไปยังพื้นที่ส่วนกลาง 16 ตารางเมตร ซึ่งออกแบบให้ต่อเนื่องจากทางเข้าหน้าบ้าน ซึ่งเป็นกระจกเปลือยสูงชนฝ้า สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ภายในกับภายนอกได้เป็นอย่างดี สเปซภายในเป็นโถงสูงแบบ duplex มีชั้นลอย ใต้ชั้นลอยถูกสอดไว้ด้วยส่วนบริการ ประกอบไปด้วยครัวขนาดย่อม ห้องน้ำ ส่วนงานระบบ พื้นที่เหนือส่วนบริการเป็นเตียงนอนขนาดพอดีกับ 2 คน ไม่มากไม่น้อยไปกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

แม้ว่าตัวบ้านจะมีขนาดเล็ก แต่การออกแบบก็คำนึงถึงให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในระยะเวลาหนึ่ง จากการที่ออกแบบให้หลังคาเรียบแบน เพื่อสามารถวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วยังลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่างจากการเปิดหน้าต่างสูงด้วยเช่นกัน  สิ่งที่จูงใจให้บ้านนี้น่าสนใจคือราคาหลังละ 150,000 ยูโร และถ้ามันผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม มันก็ถูกลงอีก

หากมองเงื่อนไขให้ออก บ้านที่ออกแบบก็จะตรงโจทย์ จนน่าอยู่ในตัวของมันเอง

อ้างอิง: Facebook: kodabykodasemawww.dezeen.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles