Kurkku Fields ฟาร์มมีชีวิตในชิบะให้คุณเรียนรู้ กิน เล่น เที่ยว นอน แบบยั่งยืน

ในสังคมประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่น มีการให้ความสำคัญต่อศิลปะมาก ไม่ใช่แค่พื่อจรรโลงจิตใจของสังคมผู้เจริญ แต่มันต่อยอดถึงความคิดสร้างสรรรค์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นอย่างอ่อนโยน และผลพวงเหล่านี้ เราคงเห็นได้จากการส่งออกซอฟท์พาวเวอร์ไปทั่วโลกอย่างทรงอิทธิพล

บนพื้นที่กว่า 188 ไร่ ในจังหวัดชิบะ ไม่ไกลจากกรุงโตเกียวนัก มีโครงการ Kurkku Fields เพื่อเป็นแหล่งศิลปะที่เชื่อมโยงกันในหลายศาสตร์ทั้ง ศิลปศาสตร์ ศิลปะการครัว ศิลปกรรม โครงการก่อตั้งโดยโปรดิวเซอร์เพลงชาวญี่ปุ่นอย่าง ทะเคะชิ โคะบะยะชิ และ เทปเป ฟุจิวะระ เป็นสถาปนิกพัฒนาโครงการ ในประเด็นกิจกรรมการใช้สอย มันประกอบเข้าไปด้วยพื้นที่ศิลปะสาธารณะในพื้นที่ส่วนกลาง มีงานของยะโยะอิ คุสะมะ ให้ชมแบบเข้าถึงได้ง่าย หรือถ้าอยากปลีกตัว สามารถดิ่งไปกับห้องสมุดใต้ดินที่มีหนังสือประมาณ 3,000 เล่มเกี่ยวกับธรรมชาติ และการเกษตรที่เชื่อมโยงกับกวีนิพนธ์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศาสนา วิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ หากสนใจพักค้างคืน ก็มีห้องพักแบบเป็นกระท่อมแยกหลังให้บริการอีกด้วย สถาปัตยกรรมที่อยู่รายล้อมพื้นที่นี้ใช้วัสดุที่กลมกลินไปกับธรรมชาติ ให้ความรู้สึกดิบ สัมผัสง่าย รูปทรงดูไม่เป็นระเบียบในเรขาคณิต เปิดโอกาสให้เกิดจินตนาการใหม่สำหรับการเรียนรู้ศิลปะ สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับจากโตเกียว หรือจะพักก็เริ่มต้นที่ 13,480 เยน

ในแง่การออกแบบภูมิทัศน์ พื้นที่ขนาดกว้างใหญ่นี้ สถาปนิกใช้วิธีออกแบบภูมิทัศน์ให้คันดินป้องกันความเสียหายจากสัตว์และการกัดเซาะพร้อมทั้งสร้างทิศทางการไหลของน้ำ คันดินช่วยกำหนดขอบเขตกับผู้เข้ามาใช้โครงการ สร้างความรู้สึกโอบกอดเข้ากับผืนดิน นอกจากนี้ยังออกแบบแนวคันดินให้สัมพันธ์กับน้ำ โดยให้คันดินมีลักษณะเป็นขั้นบันได ส่งต่อน้ำจากด้านบนลงไปยังสระน้ำด้านล่างที่มีการออกแบบระบบตัวกรองชีวภาพทำให้น้ำใสสะอาด การออกแบบเหล่านี้เป็นการทดลองของสถาปนิกเพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ที่มนุษย์และสิ่งก่อสร้างสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ทำให้ศิลปะ มนุษย์ ธรรมชาติ อยู่ร่วมกันได้แบบไม่แปลกแยก

แม้ดูว่าจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงสังคมในอนาคต แต่สังคมที่ให้ความสำคัญกับศิลปะล้วนดีงามเสมอ

แปลและเรียบเรียงจาก: fujiwalabo.com

ที่มา: www.spoon-tamago.com, kurkkufields.jp/

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles