พิราบโครเชต์สะท้อนความสูญเสียของระบบนิเวศโดยศิลปินอเมริกัน

Laurel Roth Hope อาศัยและทำงานอยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ เธอมีประสบการณ์ด้านงานอนุรักษ์ธรรมชาติมาหลายปีและได้สะท้อนผ่านผลงานศิลปะออกมาอย่างต่อเนื่อง งานถักโครเชต์บนตัวนกพิราบประติมากรรมหลากสีที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่ทำเพื่อให้ดูสวยงามเท่านั้น แต่กำลังพูดถึงนกท้องถิ่นหลายสายพันธุ์ที่กำลังสูญหาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าขำเลยเพราะนั่นเท่ากับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในธรรมชาติกำลังสูญหายไปอย่างยากจะเยียวยาด้วย

และด้วยผลงานที่มีเอกลักษณ์ พูดเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง Hope ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินคนหนึ่งในโปรแกรม SARF ของ Smithsonian Artist Research Fellowship ปี 2017 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยของศิลปินรวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์นำแสดงผลงานโดดเด่นทั้งหลายในพิพิธภัณฑ์ของสถาบันด้วย

ในขณะที่วงจรชีวิตมนุษย์เติบโตและพัฒนาไปบนรูปแบบที่ทันสมัยไม่หยุดยั้ง ทว่ากลับทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกที ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างเช่นชีวิตนกพื้นบ้านหลายชนิดจึงหายไปจากสายตาของเรา เพราะพวกเขาไม่คุ้นกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งการแทรกแซงระบบนิเวศจนพังพินาศไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ต้นไม้ที่หายไป น้ำที่สกปรก ฯลฯ งานศิลปะชิ้นนี้จึงสะท้อนภาพปัญหาและชี้ชวนให้ตระหนักถึงพิษภัยของธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป คล้ายกับเธอกำลังตั้งคำถามให้กับเราว่า หรือการมีอยู่ของมนุษย์คือส่วนหนึ่งของปัญหาในระบบนิเวศ?

อ้างอิง :This is ColossalLoloro

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles