100 กำแพง 40 ประเทศ สตรีทอาร์ตเชื่อมโลกไว้ด้วยกัน

หากเราต้องทำกำแพงยาวไปรอบโลกเพื่อปกป้องพื้นที่สำคัญจากความรุนแรงและความเกลียดชังต้องใช้ความยาวขนาดไหน? อาจเห็นภาพคล้ายกำแพงเมืองจีนที่เลื้อยเป็นงูขดไปตามแผนที่ยาวเหยียดผ่าทะลุประเทศต่างๆ ไปไม่รู้เท่าไหร่ ทว่าพื้นที่ที่ว่านั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกจริง หากแต่เป็นพื้นที่นามธรรมทางความเชื่อ ฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องลงแรงก่อสร้างให้สิ้นเปลือง เพียงแค่ขอใช้พื้นที่บนกำแพงของแต่ละประเทศเติมแต้มด้วยสื่อสร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สื่อสารแนวคิดเชิงบวกให้แผ่กระจายออกไปรอบโลกก็พอ นี่จึงเกิดเป็นงานศิลปะบนกำแพง 100 กำแพง ใน 40 ประเทศทั่วโลกขึ้น

กลุ่ม Masterpeace เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยจุดประสงค์อยากเห็นสังคมที่ดีกว่า พวกเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 จากนั้นก็จัดงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมและการรณรงค์ของพวกเขาประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จนได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติด้านการรณรงค์สร้างสันติภาพในปี 2013 งานนี้พวกเขาระดมศิลปินและอาสาสมัครผู้มีใจรักในงานศิลปะช่วยกันเพ้นท์สีฝาผนังและกำแพง 100 ฝาใน 40 ประเทศ อย่างเช่นล่าสุดแสดงภาพเขียนสีแนวสตรีตอาร์ตที่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนมองโลกแง่บวกร่วมกันสร้างสังคมเชื่อมสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นี้ก็หวังให้กำแพงสีทั้งหลายนี้เป็นตัวแทนคนหลายเชื้อชาติที่กำลังเชื่อมติดกัน โดยใช้ชื่องานว่า Let’s Colour  Walls of Connection

สังคมยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่มาก เช่น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ความยกจน และความไม่เข้าใจกันทำให้หลายชีวิตบนโลกถูกแบ่งแยกให้ห่างออกไป แนวคิดเพื่อการผูกโยงกันไว้บ่งบอกถึงการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน บนความเป็นเพื่อน และด้วยพลังของศิลปะ สีสันที่ไม่มีเงื่อนงำทางการเมืองใดๆ คงจะมีพลังมากพอจะเข้าถึงหัวใจของผู้คน ช่วยลดช่องว่างของความแตกต่างกระตุ้นให้โลกขับเคลื่อนไปอย่างสร้างสรรค์ขึ้นไม่มากก็น้อยเพื่ออนาคตและสันติภาพ

อ้างอิง: MasterpeaceResilient Rotterdam

บันทึก

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles