Limited Edition Education: ช่วยดีไซน์และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กแบบไม่จำกัด

ในฟากฝั่งหนึ่ง เราได้เห็นภาพของเด็กนักเรียนจำนวนมากกำลังแข่งขันและผลักดันตัวเองอย่างหนักเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าสู่สถาบันการศึกษาที่ดี ขณะเดียวกัน ก็ยังมีเด็กไทยอีก 140,000 คน อ่านหนังสือไม่ออก และกว่า 270,000 คน เขียนหนังสือไม่ได้ มากไปกว่านั้นคืออีกหลายชีวิตไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากความไม่เท่าเทียมทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร การพัฒนาด้านการศึกษาที่ยังคงกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ หรือการที่โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการแข่งขันมากกว่าการเรียนรู้ก็ตาม ทางแก้อาจไม่สามารถมาจากนโยบายของภาครัฐได้เพียงฝ่ายเดียว แต่คือความร่วมมือจากเราทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเขาได้

นี่คือที่มาของแคมเปญ Limited Edition Education จากความร่วมมือกันระหว่าง GREYHOUND original และองค์กรเพื่อการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์, Teach For Thailand, Learn Education – Learning solution for all, EdWiNGs Education ไปจนถึง a-chieve ร่วมกับ Choojai และ Glow: Power of Story โดยมีเป้าหมายคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กไทย ด้วยการให้น้องๆ ในโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคกลาง ที่แม้จะอยู่ชั้นมัธยมต้นแต่ยังมีปัญหาในด้านการเขียนมาเป็นดีไซเนอร์เฉพาะกิจออกแบบเสื้อยืด โดยลายมือบนเสื้อทุกตัวจะเป็นลายมือจริงของน้องๆ ที่จะเขียนชื่อผู้บริจาคทุกคนซึ่งได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและลดปัญหาที่ว่านี้ด้วยกัน

การแตะเป้าหมายที่ทีมผู้จัดตั้งไว้จำนวน 2,000,000 บาท จากการร่วมบริจาคภายในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ที่จัดโดย WHY NOT Social Enterprise เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา รวมถึงผ่านช่องทางอย่างเว็บไซต์ www.limitededucation.org และ www.taejai.com จะถูกนำไปใช้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมขนาดกลางจำนวน 100 แห่ง ทั้งการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง การสร้างห้องเรียนดิจิตอลวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตลอดจนการแนะแนวอาชีพสำหรับเด็กๆ ขณะเดียวกัน แคมเปญดังกล่าวยังทำให้เราเห็นสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความคิดดีๆ ที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในหัวหรือการพูดเพียงลมปาก แต่ถูกทำขึ้นมาจริงๆ และหวังผลได้

การใช้ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ปัญหาที่ดูยุ่งเหยิง ซับซ้อน และแก้ไม่จบ คลี่คลายไปทีละปม ที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนจากต่างสาขาอาชีพในการทำหน้าที่เพื่อน พี่ น้อง เพื่อ ‘คนอื่น’ โดยที่ปลายทางคือการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

LIMITED EDUCATION CAMPAIGN

มาร่วมกัน 'ดีไซน์' การศึกษาของประเทศไทย ด้วยการบริจาคหรือสนับสนุนเสื้อ GREYHOUND LIMITED EDUCATIONที่มี 'ชื่อคุณ' ได้ในงานทำดีหวังผล (โซน Education pavilion) วันที่ 9-11 มิถุนายน ลาน Eden ชั้น 2 Centralworld หรือผ่านทางออนไลน์ที่ www.limitededucation.org #LimitedEducation

โพสต์โดย Greyhound Original บน 9 มิถุนายน 2017


บันทึก

บันทึก

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles