Limited Edition Education: ช่วยดีไซน์และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กแบบไม่จำกัด

Reading Time: 2 minutes
2,855 Views

ในฟากฝั่งหนึ่ง เราได้เห็นภาพของเด็กนักเรียนจำนวนมากกำลังแข่งขันและผลักดันตัวเองอย่างหนักเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าสู่สถาบันการศึกษาที่ดี ขณะเดียวกัน ก็ยังมีเด็กไทยอีก 140,000 คน อ่านหนังสือไม่ออก และกว่า 270,000 คน เขียนหนังสือไม่ได้ มากไปกว่านั้นคืออีกหลายชีวิตไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากความไม่เท่าเทียมทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร การพัฒนาด้านการศึกษาที่ยังคงกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ หรือการที่โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการแข่งขันมากกว่าการเรียนรู้ก็ตาม ทางแก้อาจไม่สามารถมาจากนโยบายของภาครัฐได้เพียงฝ่ายเดียว แต่คือความร่วมมือจากเราทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเขาได้

นี่คือที่มาของแคมเปญ Limited Edition Education จากความร่วมมือกันระหว่าง GREYHOUND original และองค์กรเพื่อการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์, Teach For Thailand, Learn Education – Learning solution for all, EdWiNGs Education ไปจนถึง a-chieve ร่วมกับ Choojai และ Glow: Power of Story โดยมีเป้าหมายคือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กไทย ด้วยการให้น้องๆ ในโรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคกลาง ที่แม้จะอยู่ชั้นมัธยมต้นแต่ยังมีปัญหาในด้านการเขียนมาเป็นดีไซเนอร์เฉพาะกิจออกแบบเสื้อยืด โดยลายมือบนเสื้อทุกตัวจะเป็นลายมือจริงของน้องๆ ที่จะเขียนชื่อผู้บริจาคทุกคนซึ่งได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและลดปัญหาที่ว่านี้ด้วยกัน

การแตะเป้าหมายที่ทีมผู้จัดตั้งไว้จำนวน 2,000,000 บาท จากการร่วมบริจาคภายในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ที่จัดโดย WHY NOT Social Enterprise เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา รวมถึงผ่านช่องทางอย่างเว็บไซต์ www.limitededucation.org และ www.taejai.com จะถูกนำไปใช้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมขนาดกลางจำนวน 100 แห่ง ทั้งการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง การสร้างห้องเรียนดิจิตอลวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตลอดจนการแนะแนวอาชีพสำหรับเด็กๆ ขณะเดียวกัน แคมเปญดังกล่าวยังทำให้เราเห็นสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความคิดดีๆ ที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในหัวหรือการพูดเพียงลมปาก แต่ถูกทำขึ้นมาจริงๆ และหวังผลได้

การใช้ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ปัญหาที่ดูยุ่งเหยิง ซับซ้อน และแก้ไม่จบ คลี่คลายไปทีละปม ที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนจากต่างสาขาอาชีพในการทำหน้าที่เพื่อน พี่ น้อง เพื่อ ‘คนอื่น’ โดยที่ปลายทางคือการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

LIMITED EDUCATION CAMPAIGN

มาร่วมกัน 'ดีไซน์' การศึกษาของประเทศไทย ด้วยการบริจาคหรือสนับสนุนเสื้อ GREYHOUND LIMITED EDUCATIONที่มี 'ชื่อคุณ' ได้ในงานทำดีหวังผล (โซน Education pavilion) วันที่ 9-11 มิถุนายน ลาน Eden ชั้น 2 Centralworld หรือผ่านทางออนไลน์ที่ www.limitededucation.org #LimitedEducation

โพสต์โดย Greyhound Original บน 9 มิถุนายน 2017


บันทึก

บันทึก


ING
ING
อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส II After receiving her bachelor degree of art from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University in Bangkok, Sudaporn worked as a contributing editor and editorial manager at art4d magazine, a Bangkok-based architecture, design and art magazine from 2004-2017. At present, Sudaporn is working as freelance writer and storyteller contributing various kinds of features from art, design, architecture, graphic, social entrepreneur and healthcare. She is also certified yoga instructor, certified Balanced Body® mat and reformer pilates instructor plus Polestar Pilates trained instructor where she establish her inner peacefulness and self-awareness through the practices and teaching.