โรงเรียนเพื่อเด็กยากจนในแอฟริกา เติมเต็มความรู้ สร้างเสริมแรงบันดาลใจ

หากมองว่า ‘โรงเรียน’ คือ สถานที่สำหรับให้ความรู้ พื้นที่โรงเรียนที่มีเพียงห้องเรียน หรือสิ่งก่อสร้างทั่วๆ ไป เหมือนโรงเรียนส่วนใหญ่ก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่หากมองว่า โรงเรียน คือสถานที่เพาะบ่มและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาแล้ว โรงเรียนรูปแบบเดิมๆ ที่เห็นได้ทั่วไปนั้น น่าจะยังไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ และยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่สร้างสำหรับผู้ด้อยโอกาสแล้ว จะหาโรงเรียนที่เน้นการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้น้อยเต็มที ซึ่ง Lycee Schorge Secondary School ถือเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยเหล่านั้น

โรงเรียนมัธยม Lycee Schorge ตั้งอยู่ในเมือง Koudougou ทางแถบตอนกลางของประเทศบูร์กินาฟาโซ ออกแบบโดย Kéré Architecture สำนักงานสถาปนิกชื่อดังระดับโลก ภายใต้การนำของ Diébédo Francis Kéré สถาปนิกเชื้อสายบูร์กินาฟาโซ ซึ่งมีความต้องการที่จะออกแบบให้โรงเรียนแห่งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มด้านความรู้ที่เด็กๆ ขาดเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งให้โรงเรียนแห่งนี้ มีส่วนช่วยสร้างเสริมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ การมีแค่ห้องเรียนให้ใช้งานได้แบบทั่วไปนั้นยังไม่พอ ผู้ออกแบบจึงสร้างให้โรงเรียนแห่งนี้มีรูปทรงที่โดดเด่นและแปลกตา หากแต่ยังสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย ตัวอาคารเรียนประกอบด้วยห้องทั้งหมด 9 ห้อง วางเรียงกันมีผังเป็นวงกลม ล้อมพื้นที่กิจกรรมตรงส่วนกลาง โดยห้องเหล่านี้มีทั้งส่วนที่เป็นห้องเรียน สำนักงาน ห้องพักครู และคลีนิคทำฟัน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่มาจากวัสดุที่หาได้ง่ายในละแวกท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น หินศิลาแลง ที่นำมาใช้ในส่วนของผนังอาคาร ไม้ ที่นำมาใช้เป็นผนังชั้นห่อหุ้มตัวอาคาร ช่วยบังตาจากภายนอก ทำให้ภายในห้องเรียนมีความเป็นส่วนตัว

สังเกตได้ว่า เส้นสายส่วนใหญ่ที่สถาปนิกนำมาใช้ในการออกแบบ จะเป็นเส้นเฉียงและโค้ง แตกต่างจากอาคารเรียนทั่วไป ที่มักเป็นเส้นตรงและมุมฉาก งานชิ้นนี้จึงถือเป็นตัวอย่างที่ดี ของการผสมผสานระหว่างการออกแบบเพื่อการใช้งาน การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ร่วมกับการสร้างแรงบันดาลใจ โดยสื่อสารผ่านตัวสถาปัตยกรรม

อ้างอิง: archdaily

Jaksin Noyraiphoom

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษา ป.ตรีและ ป.โท ทางด้านสถาปัตย์ และ ป.เอก ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน (https://www.facebook.com/Archtoshare/)

See all articles