รถไฟญี่ปุ่นสอน ‘มารยาทการโดยสาร’ ผ่านศิลปะภาพพิมพ์โบราณอุคิโยะเอะ

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างมาก นั่นทำให้พวกเขาจึงมีกฏระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้คนต้องยึดถือเคร่งครัดเพื่อความสงบสุขของส่วนรวม แต่ในช่วงราวสามปีที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นถูกคลื่นนักท่องเที่ยวถาโถมเข้ามาราวซึนามิ ก็ทำเอาขนบของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนี้เกิดอาการเป๋ออกนอกลู่นอกทางไปพอสมควร

ด้วยเหตุนี้บริษัทรถไฟ Seibu Railways ของญี่ปุ่นจึงมองว่าสาธารณชนคนใช้รถไฟทั้งหลาย (ซึ่งหมายรวมถึงทั้งชาวญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติ) น่าจะต้องการสิ่งกระตุ้นเตือนจิตสำนึกที่ถูกต้องบ้างเป็นระยะ พวกเขาตัดสินใจทำแคมเปญโปสเตอร์รณรงค์ชุดใหม่ออกมา โดยโฟกัสไปที่เรื่องมารยาทการโดยสารรถไฟโดยเฉพาะ ที่น่าสนใจคือ Seibu Railways ประยุกต์ใช้ศิลปะที่เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นอย่าง Ukiyo-e (อุคิโยะเอะ) มาใช้ในการออกแบบ โดยสามารถทำออกมาได้อย่างงดงาม น่าสนใจ แถมยังมีนัยสำคัญเชิงค่านิยมอีกด้วย

** อุคิโยะเอะ มีความหมายว่า ความเป็นจริง เป็นศิลปะภาพพิมพ์บล็อกไม้โบราณที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมญี่ปุ่น เริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 ในฐานะภาพประกอบเรื่องอ่านสำหรับสาธารณชน **

Seibu Railway ทยอยปล่อยแคมเปญโปสเตอร์นี้ออกมาทุกๆ ช่วงการเปลี่ยนฤดูกาลใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นรุ่นหลังหันกลับมาตระหนักถึงขนบธรรมเนียม และสิ่งไม่ควรกระทำในระหว่างการโดยสารรถไฟสาธารณะ อาทิ การคุยเสียงดัง การใช้โทรศัพท์มือถือ การทำตัวเกะกะกินที่ไม่นึกถึงผู้อื่น ฯลฯ จนปัจจุบันเราได้เห็นภาพโปสเตอร์สไตล์นี้ถูกปล่อยออกมาใน 3 เวอร์ชั่นแล้ว ภายใต้ชื่อซีรีย์ที่ตั้งตามอย่างสมัยเอโดะโบราณว่า ภาพความน่ารำคาญบนรถ’  คุณสามารถจะพบกับโปสเตอร์เหล่านี้ได้ทั่วไป ทั้งที่สถานีรถไฟ ภายในขบวนรถ ฯลฯ

Please do not rush onto trains.

Please turn down your volume.

Please let others sit comfortably.

อ้างอิง: Spoon-Tamago, Grapee, Designer Daily 

บันทึก

บันทึกfilm Wonder Woman online

บันทึกfilm Wonder Woman online

บันทึก

Visa Sortrakul

บรรณาธิการ tcdcconnect.com และนักเขียนอิสระ สร้างแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมเมือง งานสร้างสรรค์ท้องถิ่น และการเดินทางกลับสู่ธรรมชาติ ปัจจุบันหลงใหลการประยุกต์อารยธรรมโบราณและองค์ความรู้ชาวบ้านสู่งานสร้างสรรค์ใหม่ๆ

See all articles