Museum of Us พื้นที่นี้เป็นของเรา โดยชุมชน เพื่อทุกคนใน Old Kent Road ลอนดอน

แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าพื้นที่แห่งนี้ต้องเป็นพื้นที่สำหรับ ‘ทุกคน’ อย่างเท่าเทียมกัน

Museum of Us เป็นพื้นที่ขนาดเล็กภายในร้านค้าเก่าของย่าน Old Kent Road ที่ได้สตูดิโอออกแบบ Fieldwork Facility มาช่วยปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ เวิร์คช็อป และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน Old Kent Road โดยเนื้อหาของนิทรรศการและกิจกรรมของ Museum of Us มักเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น กิจกรรม walking tour ที่พาผู้เข้าร่วมไปชมกิจการโรงงานต่างๆ ที่อยู่ใน Old Kent Road การแสดงดนตรีสำหรับเยาวชนที่ทำให้คนรุ่นใหม่ของชุมชนมารู้จักกันและแลกเปลี่ยนความคิดกัน และเวิร์คช็อปทำเครื่องหนังที่เป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของชุมชน

นอกจากนั้น ภายใน Museum of Us ยังมีพื้นที่เล็กๆ ให้ชาวชุมชนมาร่วมออกความเห็นถึงการพัฒนาชุมชนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโหวตลงคะแนนให้สิ่งที่พวกเขาชอบมากที่สุดในชุมชน และอนาคตของ Old Kent Road ที่พวกเขาอยากเห็น ตรงนี้นี่เองที่ทำให้ Museum of Us โดดเด่นออกมาจากพื้นที่สาธารณะ (public space) อื่นๆ เพราะพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหลักการความเท่าเทียมกันของทุกคน เพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็สามารถมีสิทธิมีเสียงในการกำหนดทิศทางชุมชนของพวกเขาได้

ถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนที่ว่าจะฟังดูเป็นเรื่องค่อนข้างจริงจัง แต่บรรยากาศของกิจกรรมต่างๆ ภายใน Museum of Us กลับดูเป็นมิตรและน่ารัก งานนี้ต้องปรบมือให้ Fieldwork Facility ที่ออกแบบพื้นที่ให้มีความเป็นชุมชนที่อบอุ่น เรียบง่าย เป็นกันเอง โดยเฉพาะโลโก้ของ Museum of Us ที่อยู่ในสไตล์สติ้กเกอร์กลมๆ สีสันสดใส ซึ่งสติ้กเกอร์สีเจ็บๆ นี้เองที่พวกเขาก็ใช้เวลาโหวตลงความเห็นกันในเรื่องต่างๆ บนบอร์ด

การสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดูแลชุมชนที่อยู่อาศัยของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ที่น่าปลื้มมากขึ้นไปอีกก็คือ งานออกแบบพื้นที่ โลโก้ และอาร์ตเวิร์คต่างๆ ที่ทำออกมาแล้วดูติดดินและเป็นมิตร จนชาวชุมชนเห็นแล้วอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทันที

อ้างอิง: oldkentroad.org.ukwww.creativeboom.com

ธันยพร ห.

อดีตคนทำงานนิตยสาร (HOW-To, Vaczine, Esquire, Wallpaper* Thailand, art4d) ในยุคสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งเรือง ปัจจุบันเป็นนักเขียน/นักแปล/บรรณาธิการอิสระ มีผลงานทั้งบทความศิลปะ งานออกแบบ สุขภาพกาย-ใจ สิ่งแวดล้อม และวรรณกรรม

See all articles