NADIA: เด็กวัยรุ่นไร้บ้านในอังกฤษ ปัญหาใหญ่ แก้ได้ ถ้าช่วยทัน

แม้จะเป็นเมืองใหญ่มีความเจริญและพัฒนาไปอย่างไรก็ตาม แต่ปัญหาเรื่องคนไร้บ้านกลับไม่ได้ลดลงเลย ที่อังกฤษ สถิติคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นทุกปี และสร้างปัญหาให้กับภาครัฐ รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุแห่งอาชญากรรมทั้งหลายตามมา จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ นี่เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมช่วยกันสอดส่อง คอยป้องกันด้วยความเข้าใจในเหตุการณ์คนไร้บ้านที่ไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กๆ วัยรุ่น

Nadia เป็นหนังสั้นที่สะท้อนปัญหาการไร้บ้านในวัยรุ่นที่อาจเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ บนความบกพร่องของสภาพครอบครัวที่ขาดซึ่งความรักความเข้าใจ ด้วยการตัดสินใจของวัยรุ่นมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและใช้อารมณ์ ภายใต้สภาพครอบครัวที่ไม่อบอุ่น จังหวะแห่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นและผลักให้พวกเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้บ้านได้ ยังไม่รวมถึงปัญหาอีกหลายอย่างเช่นกลายเป็นคนไม่เคารพกฎหมาย ไม่เชื่อมั่นในระบบกฎเกณฑ์ หรือใช้ยาเสพติด ฯลฯ  ซึ่งเมื่อก้าวข้ามไปแล้วก็ยากจะกลับมายืนที่จุดเดิมได้อีก  แม้ Nadia จะไม่ได้อยากออกมานอนนอกบ้านก็ตามแต่ด้วยลักษณะนิสัยรวมถึงความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับแม่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพทางจิตใจจนทำให้ดูเหมือนไม่มีทางเลือก

ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไร้บ้าน จากสถิติที่หนังอ้างถึงวัยรุ่นจำนวน 150,000 คนในปี 2017 ในประเทศอังกฤษ กำลังต้องการความช่วยเหลือ ผู้กำกับฯ Teddy Nygh ใช้รูปแบบการเล่าที่เริ่มต้นด้วยปัญหาธรรมดาภายในห้องเรียน ให้เห็นลักษณะนิสัยของตัวละครที่ไม่ค่อยเชื่อฟังและดูคล้ายจะท้าทายกับการสอน ก่อนจะพาเราไปสู่ปัญหาจริงๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้บุคลิกก้าวร้าวนั้น และลำดับเหตุการณ์ให้เห็นความสับสนในจิตใจของ Nadia นี่เป็นปัญหาคลาสิคของครอบครัวที่ต้องเผชิญคือ  ความรุนแรง ขาดความความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาจำเป็นต้องได้รับการเยียวยา สำหรับวัยรุ่นเลือดร้อนที่ตัดสินใจอะไรง่าย ๆ อาจกลายเป็นคนจรจัดซึ่งคงไม่โชคดีทุกรายไปถ้าไม่เจอทางออกที่ถูกต้องหรือได้รับความช่วยเหลือทันเวลา

อ้างอิง : bfifab.org.uk, fullyfocusedproductions.com

Tags

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles

Next Read