Not Just A Cup: หนังสือภาพสำหรับเด็กโดย Nendo Studio เรื่องยากๆ ก็เข้าใจได้ง่ายๆ

อะไรคือความคิดสร้างสรรค์?

มันเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวนักออกแบบทั้งหลายเมื่อต้องทำงานออกแบบ แต่การออกแบบงานที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยประโยคที่ว่า

“ได้รับแรงบังดาลใจรูปทรงมาจาก…”

เพราะรูปทรงเป็นผลลัพธ์ปลายทางของการออกแบบที่มาจากกระบวนการค้นหาคำตอบ ความคิดระหว่างกระบวนการเหล่านี้ จะสามารถต่อยอดไปสู่คำตอบที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนากลายเป็นสินค้าต่างๆ ได้ ยิ่งในประเทศที่ส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างญี่ปุ่นแล้ว เราจะพบการให้ความสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จนถึงสถาปัตยกรรม ผังเมือง

สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ลอยๆ  แต่มันมาจากการปลูกฝังให้กับผู้คนในชาติตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อตะหนักถึงความสำคัญของการความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบ เพราะมันจะช่วยพัฒนาชีวิตให้กับผู้คนในสังคมได้ อย่างเช่นการอธิบายความของการออกแบบที่ดูจะซับซ้อนในความคิดเด็ก แต่ทำออกมาให้เรียบง่าย จนเป็นหนังสือ ‘Not Just A Cup’ เล่มกะทัดรัด สีสันดูเป็นมิตร จากการสร้างสรรค์โดย โอคิ สะโทะ ผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Nendo

หน้าปกหนังสือดูเรียบง่าย มีพระเอกคือแก้วกาแฟที่ตั้งคำถามว่า จะคนส่วนผสมของกาแฟและนมได้อย่างไร ในเมื่อช้อนคนนั้นหายไป จากนั้นเป็นการเล่าเรื่องผ่านแก้วกาแฟภาชนะทั่วไปในชีวิตประจำวันของพวกเรา ที่กลายเป็นภาชนะในรูปทรงต่างๆ กัน เพื่อให้มันสามารถชงกาแฟได้แม้ว่าช้อนจะหาย ไม่ว่าจะทดลองเป็นแก้วแบน หรือออกแบบให้ช้อนคนเป็นส่วนหนึ่งของแก้ว จะได้ไม่หายอีก หรือออกแบบให้แก้วกาแฟเป็นเหยือกที่มี 2 ปาก ให้สามารถเทส่วนผสมเข้าไปแล้วเขย่าแทนการใช้ช้อนคน หรืออีกหลายวิธีที่แก้วกาแฟธรรมดาเปลี่ยนรูปทรงไปต่างๆ นานา จนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถรองรับการใช้สอยที่ไม่ได้เป็นแค่แก้วกาแฟอีกต่อไป ซึ่งมันเป็นผลมาจากกระบวนการหาคำตอบของการผสมส่วนผสมให้เข้ากันเท่านั้นเอง

การออกแบบคือการแก้ปัญหา แม้แต่การแก้ปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน ที่นักออกแบบควรทำให้มันอำนวยความสะดวกชีวิตของมนุษย์เราให้ดีขึ้น มากกว่าที่จะไม่มีนักออกแบบ การทำเรื่องยาก ซับซ้อน ให้เข้าใจง่ายนี่ละ ที่เรียกได้ว่า ทำให้ง่ายนี่มันยากกว่าทำเรื่องยากให้มันยากเข้าไปอีก สำหรับหนังสือเล่มนี้ ขอแนะนำให้เป็นหนังสือสามัญประจำสมองเด็ก

อ้างอิง: www.nendo.jp

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles

Next Read