OOCA ตัวช่วยย่นระยะ เชื่อมต่อคุณหมอกับผู้มีปัญหาสุขภาพทางใจให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

หากเราลองเทียบเคียงกับโครงสร้างของพีระมิด จำนวนของผู้ป่วยจิตเวชคือส่วนยอด ขณะที่ส่วนฐานคือสัดส่วนของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ซึ่งแม้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด แต่พวกเขาก็ไม่ควรถูกมองข้ามหรือละเลย ขณะเดียวกันในปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆ จากสถานการณ์รอบตัว ตั้งแต่หน้าที่รับผิดชอบของผู้คนในแต่ละช่วงวัย การจัดสมดุลระหว่างชีวิตเรียนและการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ปัญหาความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นสิ่งเร่งเร้าที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตในระดับต่างๆ ได้กับทั้งผู้ป่วยทางจิตเวช และคนทั่วไป ทั้งความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดัน ซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเท่าทัน ถูกต้อง และเหมาะสม

ในทางคู่ขนานนั้น สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคของการเข้ารับการรักษา ก็คือการที่คนบางกลุ่มยังมีทัศนคติในด้านลบกับการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเอง ตลอดจนค่านิยมของคนในสังคม หรือความยากลำบากของขั้นตอนการรักษา ค่าใช้จ่าย รวมทั้งความรู้สึกที่ไม่เป็นส่วนตัวของผู้ป่วยเอง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ หรือหมออิ๊ก ก่อตั้งแพลตฟอร์ม OOCA (อุ๊กก้า) ขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2560 โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการสร้างพื้นที่กลางให้ใครก็ตามที่รู้สึกไม่สบายใจในเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต สามารถพูดคุยกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้สะดวก มีความเป็นส่วนตัว และรู้สึกปลอดภัย ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา

www.ooca.co

แอปพลิเคชั่น OOCA ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างการเชื่อมต่อ พูดคุย ให้คำปรึกษา ในรูปแบบวิดีโอคอล โดยสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ผู้ใช้สามารถเลือกวัน เวลา และผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาภายในครอบครัว ชีวิตคู่และการแต่งงาน การเลี้ยงลูก ภาวะซึมเศร้า ปัญหาเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ขณะที่ผู้ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ชื่อจริงและให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น ซึ่ง OOCA จะยึดมาตรฐานการปกป้องข้อมูลของคนไข้ตามหลักของ HIPAA Compliance

จากความตั้งใจในการบริการให้กับคนทั่วไปและรูปแบบองค์กร OOCA ที่บรรลุได้ตามเป้าหมายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน หมออิ๊กได้ขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น กว้างขึ้น และลึกขึ้น ด้วยการพัฒนา ‘Wall of Sharing’ หรือ โครงการกำแพงพักใจ โดยได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของร้านพิซซ่าขนาดเล็กในเมืองฟิลาเดเฟียที่เปิดให้ลูกค้าสามารถบริจาคพิซซ่า 1 ชิ้น ให้แก่คนไร้บ้าน ในราคาชิ้นละ 1$ โดยทุกครั้งที่มีคนบริจาค ทางร้านก็จะให้ผู้บริจาคเขียนโพสอิทไปแปะกำแพง และถ้ามีคนไร้บ้านหรือผู้ยากไร้เข้ามาในร้าน คนคนนั้นก็สามารถหยิบโพสอิทบนกำแพงมาแลกพิซซ่าได้ฟรีทันที 1 ชิ้น ซึ่ง Wall of Sharing นี้ก็มีรูปแบบการคล้ายๆ กัน โดย OCCA จะสร้างกำแพงจำลองเพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถบริจาคเงินให้แก่นักศึกษาที่มีเรื่องทุกข์ใจสามารถเข้ารับคำปรึกษากับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้

ปัจจุบันนี้ OCCA มีผู้ใช้บริการกว่า 50,000 ราย และจำนวนจิตแพทย์ รวมถึงนักจิตวิทยาซึ่งมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมหลายกลุ่มอาการคอยหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่า 30 ชีวิต เพื่อให้สามารถรองรับการดูแลได้อย่างทั่วถึงและตรงกับปัญหาที่ผู้เข้ารับบริการต้องเผชิญ

จนถึงเวลานี้ OCCA นับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตด้วยรูปแบบโรงพยาบาลเสมือน (Virtual Hospital) ที่สามารถบรรเทาความเจ็บป่วยทางจิตใจ ให้คนสามารถพูดคุยระบายความรู้สึก ด้วยการนำเอาจุดแข็งของเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนเข้าถึงการช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น ชาญฉลาด และวัดผลได้จริง ซึ่งนอกจากการช่วยวิเคราะห์ในสิ่งที่ผู้รับบริการแต่ละคนต้องเผชิญอยู่ รวมไปถึงการพัฒนาระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกสุขภาพจิต เพื่อให้การดูแลต่อเนื่องในรายที่อาการรุนแรงหรือเรื้อรังแล้ว สำหรับผู้ที่กำลังมีความทุกข์ การมีใครสักคนรับฟังอย่างเข้าใจและใส่ใจโดยปราศจากความเป็นตัวตนของผู้ฟังไปตัดสินหรือประเมิน ก็เป็นหนึ่งในยาชั้นดีที่ทำให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่หนักหนาของชีวิตไปได้อย่างอุ่นใจ มีสติ อีกทั้งยังช่วยลดและป้องกันปัญหาต่างๆ ก่อนจะลุกลามไปเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต

บทความนี้สรุปเนื้อหาจากกิจกรรม Good Experience กับ ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง Ooca เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/events/689581134815632

www.ooca.co

 

Tags

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles

Next Read