‘คำสัญญาปาเลา’ แสตมป์สัญญาบนพาสปอร์ต ว่าจะรักษ์ธรรมชาติและหัวใจของประเทศปาเลา

“เด็กๆ แห่งปาเลาทั้งหลาย ฉันขอสัญญาในฐานะผู้มาเยือน ว่าจะปกป้องและอนุรักษ์ประเทศเกาะอันสวยงามของท่าน ฉันขอปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพ ฉันจะไม่หยิบฉวยสิ่งที่ไม่ควร ฉันจะไม่ทำร้ายสิ่งที่ไม่ทำร้ายฉัน สิ่งที่ฉันจะเหลือทิ้งไว้ให้กับที่นี่มีเพียงรอยเท้าของฉันเท่านั้น ”    

นี่คือเนื้อหาในคำสัญญาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนปาเลา ‘สาธารณรัฐปาเลา’ (Republic of Palau) ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก จะต้องเซ็นคำสัญญาให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ ‘คำสัญญาปาเลา’ หรือ Palau Pledge

ปาเลา เป็นหมู่เกาะประชากรประมาณ 20,000 คน ทางฟากตะวันตกของแปซิฟิก อยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ไปประมาณ 500 กิโลเมตร ได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2537 เป็นหนึ่งในชาติที่ใหม่ที่สุด และมีประชากรน้อยที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ดำน้ำดูชีวิตใต้ทะเลที่ดีที่สุดในโลก แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนพุ่งสูงขึ้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่งสิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค จากข้อมูลล่าสุดของทางการปาเลา พบว่า.. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเยือนเกือบ 150,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปี พ.ศ. 2553

คำสัญญาปาเลา เป็นหนึ่งในแผนงานช่วยป้องกันการทำลายระบบนิเวศในโครงการ The Palau Legacy โดยการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลปาเลา กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และเอเยนซี่โฆษณา Havas ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในแผนงานคำสัญญาปาเลา มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้ชาวปาเลารุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

ถ้อยคำในคำสัญญาเป็นการสัญญาต่อเด็กๆ ของปาเลา เมื่อเดินทางถึงประเทศ ผ่านจุดตรวจพาสปอร์ต นักท่องเที่ยวจะถูกประทับสัญญานี้ลงในหนังสือเดินทาง และนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องเซ็นต์ชื่อ พวกเขาจะมีพันธะสัญญาที่ต้องช่วยรักษาธรรมชาติอันสวยงามของปาเลา  เช่น ไม่เก็บของทะเล ช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นและชุมชน ไม่ให้อาหารปลาและฉลาม ไม่เหยียบย่ำปะการัง ไม่ทิ้งขยะ ไม่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ จนถึงไม่เก็บผลไม้ในสวนของชาวบ้านกิน ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ยาก และไม่ว่าจะไปประเทศไหน ก็ควรจะทำ!

นอกจากนี้ ในแคมเปญยังมีคลิปโฆษณารณรงค์เปิดในไฟลท์บินสู่ปาเลา เนื้อหาเป็นการจำลองจำนวนมหาศาลของนักท่องเที่ยวเป็นพี่ยักษ์ตัวใหญ่มหึมา พี่ยักษ์มาเยือนปาเลา เหยียบย่ำปะการัง ทิ้งขยะบนชายหาด ไม่เคารพชุมชน ทำให้เด็กๆ ปาเลาเสียใจไม่อยากเป็นเพื่อนกับพี่ยักษ์ พี่ยักษ์จึงคิดได้และปรับพฤติกรรมท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์ พี่ยักษ์จึงเป็นมิตรกับเด็กๆ ปาเลา ในที่สุด…สิ่งที่พี่ยักษ์ได้นั้นมีความหมายมากกว่าการท่องเทียว ท้ายคลิปบอกว่า การกระทำจากจุดเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบใหญ่หลวง หมายความว่า นักท่องเที่ยวแม้เพียงคนเดียวที่มีพฤติกรรมทำลายธรรมชาติ ก็ส่งผลกระทบทมหาศาลต่อปาเลา

แคมเปญคำสัญญาปาเลา เป็นแคมเปญตัวอย่างในการสร้างสรรค์โครงการรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์ที่สามารถนำมาใช้และได้ผลลัพธ์ที่แท้จริง นักท่องเที่ยวยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้ และยังช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับชาวปาเลาอีกด้วย

ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ใหน เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าต้องอนุรักษ์ความสวยงามของสถานที่นั้นๆ ไม่ต่างจากบ้านของเรา อย่าทำตัวเป็นยักษ์ที่เหยียบย่ำทั้งธรรมชาตืและหัวใจของเจ้าบ้านอีกเลย

 

อ้างอิง: Palau Pledge,  The Drum 

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles