‘วัดปริวาสราชสงคราม’ วัดเก่าปลายอยุธยานำศิลปะร่วมสมัยดึงคนรุ่นใหม่เข้าวัด

ในขณะที่โลกและเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไป ความเชื่อด้านประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย มีหลายสิ่งถูกมองเป็นเรื่องงมงายล้าสมัย  กิจกรรมภายในวัด นอกจากวันสำคัญทางศาสนาแล้ว การเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันพระ หรือการหาความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระศาสนาดูจะเป็นกิจกรรมเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้นจะมีวิธีอย่างไรบ้างที่ดึงคนรุ่นใหม่สนใจเข้าวัด

ศิลปะอาจเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะปกติแล้วภายในวัดจัดเป็นที่เก็บรักษาผลงานศิลปะนานา ทั้งในรูปจิตรกรรม ประติมากรรม รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งก็เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้คนให้เกิดศรัทธามุ่งมั่นในการประกอบกรรมดีและเข้าถึงพระธรรมคำสอน ในอีกมุมมองหนึ่ง พระอุโบสถและพระวิหารก็เป็นเสมือนการแสดงผลงานศิลปะจัดวาง (อินสตอลเลชั่น) ที่สื่อความหมายหลากหลายไว้ในนั้น ทั้งในแบบประเพณีนิยมและแบบก้าวหน้าโดยเฉพาะที่วัดนี้ ‘วัดปริวาสราชสงคราม’

วัดปริวาสราชสงครามเป็นวัดเก่าแก่สมัยปลายอยุธยา-ต้นรัตนโกสินทร์ เดิมอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จนกระทั่งได้รับการบูรณะใหม่ภายใต้กรอบความคิดที่แหวกแนวประเพณี ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หรือจิตรกรรมฝาผนัง หากแต่เป็นประติมากรรมปูนปั้นที่แปลกตาน่าสนใจ ทั้งด้านนอกและภายในพระอุโบสถได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการนำศิลปะร่วมสมัยมาใช้ประดับตกแต่ง เป็นเสมือนเรื่องบอกเล่าความเป็นไปทางสังคมที่แวดล้อมความเชื่อทางศาสนา ตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ซุปเปอร์แมน, โปเกมอน, แบทเมน, หมีพูห์, ไอน์สไตน์ ฯลฯ กลายมาเป็นส่วนประกอบของลวดลายปูนปั้นประดับสีเบญจรงค์งดงามให้ชวนตามหากันอย่างสนุกสนาน โดยไม่ได้ทิ้งแนวคิดหลักเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ พุทธปรัชญาที่มีในไตรภูมิฯ รวมถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ยังคงอยู่ผสมผสานกัน

นับเป็นจินตนาการที่รวบรวมตัวละครบนโลกยุคใหม่ไว้กับเรื่องเล่าในอดีต เป็นที่ดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทางวัดเชื่อว่านี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัดกับชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้กันมากขึ้น จัดเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อ ‘Unseen Bangkok’ หรือที่ฝรั่งเรียกวัดนี้ว่า ‘David Beckham Temple’ ก็คงเดากันได้เพราะนักเตะดังระดับโลกกลายไปเป็นลายปูนปั้นที่ไหนสักแห่งในวัดแล้ว

อ้างอิง: news.mthai.com, www.resource.lib.su.ac.th, mgronline.com

Tags

Tags: , , ,

วรัญญู อุดมกาญจนานนท์

Art may not be the only way to brighten the world, but it is essential to create a beautiful life. รักงานสร้างสรรค์อิสระ...งานเขียนเป็นหนึ่งในนั้น เพราะตัวหนังสือคือความคิดที่เชื่อมโลกกับเราไว้ด้วยกัน

See all articles