P+R Car Park Zutphen อาคารจอดรถและจักรยาน เชื่อมการเดินทางในเนเธอแลนด์

ในเมืองสมัยใหม่มีแนวโน้มจะสร้างทางเลือกให้กับการสัญจรที่ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะมากขึ้น แนวโน้มนั้นมีจักรยานเป็นทางเลือกต้นๆ สำหรับหลายเมืองในโลก เพราะทั้งถูกและสะอาด แต่การจะส่งเสริมให้จักรยานได้รับความนิยมในเมืองได้นั้น ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับด้วยเช่นกัน

เช่นเดียวกับอาคารจอดรถ P+R Car Park Zutphen ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิก MoederscheimMoonen Architects ตั้งอยู่ที่เมือง Zutphen ประเทศเนเธอแลนด์ ที่ตั้งอาคารอยู่ไม่ไกลนักจากย่านพักอาศัยและพาณิชย์ใหม่ การสร้างอาคารจึงสามารถช่วยเชื่อมการเดินทางแบบประหยัดเข้ากับเนื้อเมืองได้ดี สามารถลดการใช้รถยนต์เข้าเมืองแล้วไปจักรยานต่อได้ หรือไม่ก็สามารถต่อรถไฟได้เช่นกัน ภายในรองรับรถยนต์ 375 คัน พร้อมจอดจักรยานได้กว่า 600 คัน ตัวอาคารออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องราวในที่ตั้งเดิมซึ่งเป็นโกดังและโรงงาน สถาปนิกจึงออกแบบให้เปลือกอาคารล้อไปกับรูปด้านนอกอาคารที่เคยตั้งอยู่ละแวกนั้น จากนั้นได้เพิ่มความเคลื่อนไหวให้กับเปลือกภายนอกด้วยผนังระแนงที่ช่วยเรื่องระบายอากาศภายใน เสาเอียงด้านล่างที่ล้อไปกับโครงถักสะพานข้ามแม่น้ำใกล้ๆ  พร้อมประดับไฟ LED ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ให้ดูมีชีวิตชีวา

แม้ว่าอาคารจอดแล้วจรไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับบ้านเรา แต่ลองจินตนาการถึงพื้นที่จอดรถจักรยานขนาดใหญ่ในเมือง มันช่วยอำนวยความสะดวกให้เพิ่มการใช้จักรยานในเขตเมืองได้ดีมาก ลดทั้งรถติด มลภาวะ และไม่ต้องมาหัวเสียกับขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ดีในบ้านเรา ทำไมจะไม่อยากได้กันละ

               

อ้างอิง: inhabitat, archdaily

บันทึก

บันทึก

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles