Pretty Plastic Plant เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัสดุงานสำหรับออกแบบและสถาปัตย์

“เป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนจากขยะพลาสติกไปเป็นสิ่งที่มีมูลค่า สวยงาม มีเอกลักษณ์ และใช้ประโยชน์ได้” คำจำกัดความสั้นๆ ของ ‘Pretty Plastic Plant’ โครงการพัฒนาวัสดุสำหรับงานออกแบบและสถาปัตยกรรมจากขยะพลาสติกที่มี Bureau SLA สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมและ Overtreders W กลุ่มดีไซเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่จากอัมสเตอร์ดัมเป็นหัวหอกหลัก

โดย Pretty Plastic Plant จะรวบรวมขยะจากในครัวเรือน พื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย และจากองค์กร WASTED มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลด้วยการล้าง หลอม และแปรรูปจนเกิดวัสดุตัวใหม่ขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดแยกขยะพลาสติกเหล่านี้จากสีของมัน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากความสวยงามน่าใช้ตามชื่อ Pretty Plastic แล้ว ยังจะมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและเหมาะสมสำหรับการเป็นวัสดุมุงหลังคาและ façade หน้าอาคารอีกด้วย วัสดุใหม่ที่เกิดขึ้นถูกใช้ในการสร้างศาลาขนาดย่อม 4 หลัง ให้แก่นักศึกษาใน Hogeschool van Amsterdam เพื่อเป็นพื้นที่ทำงานและพบปะสังสรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนในอนาคตคือการจัดเวิร์คช็อปเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวัสดุจากขยะพลาสติกแก่เด็กๆ และตั้งเป้าให้วัสดุที่พวกเขาผลิตขึ้นสามารถนำไปสร้างอาคารทั้งหลังต่อไป

อันที่จริง นี่ไม่ใช่ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการแรกของทั้งสองสตูดิโอ เพราะพวกเขาเคยออกแบบร้านกาแฟ Noorderparkbar ที่องค์ประกอบทุกส่วนประกอบร่างขึ้นจากของมือสองซึ่งได้มาจาก E-bay เวอร์ชั่นดัตช์อย่าง Marktplaats การรับบริจาคและกล่องใส่นมเก่าที่ขนส่งมาจากประเทศจีน รวมทั้งการร่วมสร้างโรงงานแปรรูปพลาสติกขนาดเล็กด้วยกันเพื่อผลิตวัสดุมุงหลังคาจากขยะพลาสติก ซึ่งถูกนำไปใช้จริงใน startup unit สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย University of Applied Sciences และการทำโครงการ Pretty Project Plant ในครั้งนี้ ทีมงานก็หวังใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อพลาสติกจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่ช่วยสร้างความเข้าใจและทำให้ทุกคนเห็นอีกแง่มุมของวัสดุดังกล่าวว่าไม่ได้เป็นเศษขยะหรือตัวสร้างมลพิษให้แก่โลกใบเพียงอย่างเดียว เพราะหากเราสร้างเส้นทางเพื่อให้มันสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา และเหมาะสมแล้ว พลาสติกก็จะกลายเป็นวัสดุต้นทางที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่า และก่อเกิดประโยชน์ได้อีกยาวไกล

อ้างอิง: Overtreders-W, Bureau SLA

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles