QTrobot หุ่นยนต์สุดน่ารัก ช่วยสอนทักษะเสริมพัฒนาการให้เด็กออทิสติก

โรคออทิสติกเป็นหนึ่งในความบกพร่องทางสมองที่พบมากในปัจจุบัน โดยเป็นความบกพร่องทางพัฒนาการแบบรอบด้าน ซึ่งจะแสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านสังคมและภาษาบกพร่อง เด็กจะมีปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูด อ่าน เขียน หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารได้ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก

ล่าสุดบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศลักเซมเบิร์กอย่าว Luxai ได้ค้นหาวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เด็กเหล่านี้ด้วยการใช้เวลาศึกษาและวิจัยอยู่นานหลายปีพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า QTrobot โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ พัฒนาระดับสมาธิ (การจดจ่อ) และการมีปฏิสัมพันธ์ของเด็กออทิสติก รวมถึงช่วยลดความวิตกกังวลและพฤติกรรมรบกวน/ขัดขวางด้วยการใช้หุ่นยนต์ QTrobot ในการสอนทักษะด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ

QTrobot เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์ มีความสูงกว่าสองฟุตพร้อมหน้าจอ LCD บนใบหน้าและแขนที่เคลื่อนไหวได้ สามารถมองเห็น, ได้ยิน, พูดคุย อีกทั้งยังสามารถสื่อสารด้วยการแสดงสีหน้าผ่านทางหน้าจอบนใบหน้าและแสดงท่าทางด้วยการเคลื่อนไหวของแขนและลำตัว โดยจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า Graphical Interface ซึ่งจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมการสอนที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของครูผู้ฝึกสอนและเด็ก ส่วนอุปกรณ์ Child Tablet จะเป็นแท็บเล็ตที่ให้เด็กใช้เพื่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ สุดท้ายคือโปรแกรมการสอนที่มาในรูปแบบของเกมที่สอนทักษะทางด้านสังคม, การสื่อสาร, การแสดงอารมณ์ และทักษะการใช้ชีวิต

จากศึกษาและทดลองใช้หุ่น QTrobot กับกลุ่มเด็กออทิสติก พบว่าเด็กๆ มุ่งความสนใจไปที่ตัวหุ่นยนต์และมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ได้ดี จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคม ช่วยปรับปรุงความสามารถของเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้กับผู้ฝึกสอนด้วย

อ้างอิง: Luxai

Nungruethai Katuszkewski

แป้ง อดีตเคยทำงานด้าน Marketing และ Buyer แต่ด้วยใจที่รักการเขียนและชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ บวกกับการชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆ

See all articles