Race Is On แคมเปญกระตุ้นฝันเด็กผู้หญิงทั่วโลก ฝันให้ใหญ่ต้องไปให้ถึง!

คุณอาจไม่เคยคิดว่า ‘การโอนเงินข้ามประเทศ’ จะช่วยทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอได้

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ตอบสนองเรื่องการโอนเงินที่หลากหลาย เช่น ส่งเงินให้บุคคลในครอบครัว ส่งเงินให้ลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศ ไปจนถึงกรณีฉุกเฉินที่ต้องการเงินสดโดยด่วน ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน จัดตั้งมูลนิธิเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้จัดทำแคมเปญ Chain for betters ภายใต้ความเชื่อว่าการโอนเงินสามารถทำให้โลกและสังคมดีขึ้นได้ หากเงินนั้นได้โอนไปสู่ผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่มคน ชุมชนหรือองค์กรที่สามารถนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม และเมื่อมีการถ่ายโอนเงินไปสู่การศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงที่ในหลายๆ ประเทศยังไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้มากที่สุด

แคมเปญ Chain of Betters เนื่องในวันสตรีสากลแห่งชาติ 2017 มูลนิธิจึงออกภาพยนตร์โฆษณาชุด  Race is on ที่ไม่ได้ชวนให้ออกมาวิ่ง แต่ชวนให้เด็กผู้หญิงฮึกเหิมวิ่งตามความฝันของตน โดยมีแนวคิดว่า เด็กผู้หญิงทุกชาติทุกภาษาควรได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมผู้ชาย เพราะการศึกษาสร้างโอกาสให้พวกเธอได้บรรลุความฝัน  ไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นผู้นำสหประชาชาติ เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้หญิงคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ และมีเด็กผู้หญิงมากมายในโลกที่อาจมีความฝันเดียวกัน ฉะนั้น การแข่งขันมันเริ่มขึ้นแล้ว และจุดสตาร์ทของความฝันก็คือการศึกษาที่ดี ซึ่งมูลนิธิเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้โดยการมอบเงินทุนการศึกษาผ่านการโอนเงินระหว่างประเทศ

และเราทุกคนยังสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ  Chain for betters ได้ โดยมีโจทย์ว่าคุณหากได้รับเงินรางวัล 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จะใช้เงินจำนวนนี้ไปใช้ทำประโยชน์อะไรเพื่อสังคม สามารถส่งไอเดียเข้ามาร่วมประกวดได้ และหากไอเดียของคุณได้รับการคัดเลือก มูลนิธิเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ก็จะโอนเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับที่คุณแนะนำจริงๆ

มีคนมาให้เงินทุนให้คุณโอนไปให้คนที่ต้องการช่วยเหลือแบบฟรีๆ อย่างนี้ก็อย่าเก็บไอเดียของคุณไว้เฉยๆ  สามารถนำเสนอได้ที่ www.wu.com/chainofbetters/IWD

อ้างอิง : Western Union Foundation, Creativity-Online

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles