‘ถ้าสิ่งสำคัญในชีวิตหายไป 40% ?’ คำถามที่คนไทยทั้งประเทศต้องตอบ

ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นมาพบว่ายอดไลค์คุณหายไป 40% ผมร่วงจนความมั่นใจหายไป 40% เงินเดือนหายไป 40% ความสนุกหายไป 40% คุณจะทำยังไง? คุณคงหาทางแก้ปัญหาให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม แต่รู้หรือไม่ว่า..มีสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตคุณมากที่สุดกำลังหายไป 40% และคุณกลับไม่เคยสนใจ นั่นคือ ‘น้ำ’

คลิปวิดีโอ ‘ถ้าสิ่งสำคัญในชีวิตหายไป 40%’ จัดทำโดยโครงการรักษ์ป่าน่าน เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาน่าน เพื่อช่วยกันป้องกันและเร่งมือฟื้นฟูรักษาป่าไม้น่านก่อนจะได้รับผลกระทบจากความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งปัญหาน่านเป็นปัญหาระดับชาติ และเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยยกปัญหาการสูญเสียมวลน้ำในเจ้าพระยาถึง 40% ซึ่งผลกระทบของการที่น้ำหายไปขนาดนี้ ส่งผลกระทบยิ่งกว่าแค่ยอดไลค์ของคุณหายไป ผมร่วง หรือเงินเดือนถูกลดเป็นร้อยเท่าพันเท่า เพราะผลกระทบจะเกิดกับตัวคุณและคนทั้งประเทศ

จากการเก็บสถิติตลอดหลายปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการสูญเสียป่าน่านเร็วขึ้นเฉลี่ยปีละ 1-1.5 แสนไร่ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน ทำให้ต้องรุกพื้นที่ป่าสงวนปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพด และเมื่อมีความต้องการมากขึ้นก็ทำให้ป่าเสื่อมโทรม หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้เกิดการทำลายป่า วันนี้..มันได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำน่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 40 ของมวลน้ำในเจ้าพระยา ซึ่งหากมวลน้ำในแม่น้ำในเจ้าพระยาหายไป 40% จริงๆ ผลกระทบจะตามมามากมาย น้ำทะเลจากอ่าวไทยจะหนุนเข้ามาแทนที่กลายเป็นน้ำกร่อย ทำให้ดินเค็มเสื่อมโทรม พืชผลเสียหาย ใช้น้ำเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ ภาคการเกษตรจะปลูกอะไรไม่ได้อีกต่อไป ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร พืชผลการเกษตรไม่พอเพียงกับความต้องการในประเทศ เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน อาจถึงขั้นยุคข้าวยากหมากแพงเพราะต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ

ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับตัว เรามักจะรีบแก้ไข แต่เรื่องสำคัญอย่าง ‘น้ำ’ เรากลับละเลย แต่วันนี้คุณรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญในชีวิตกำลังหายไป ยังไม่สาย…ยังพอมีเวลาแก้ไขได้ โดยสามารถร่วมรับรู้ถึงปัญหาป่าน่าน ได้ที่ เพจ: เรียนรู้รักษ์ป่าน่าน

 

อ้างอิง: Rakpanan, Thaipublica

บันทึก

บันทึก

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles