รักษ์โลกที่สุด! แผ่นฉนวนกันความร้อนจากธรรมชาติ 100% ไม่ลามไฟ ย่อยสลายได้

ในประเทศที่มีแสงอาทิตย์มากมาย จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แปรรูปมาใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้มากเช่นกัน และหลายผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ เพียงแค่ต้องทดลองหาทางเลือกใหม่ที่ไม่อิงกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างแบบเดิม

อย่างผลงานจาก บริษัท Rootman ประเทศชิลี ได้ใช้วัสดุธรรมชาติ มาผลิตแผ่นฉนวนสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง จุดที่น่าสนใจคือเป็นฉนวนจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่ลามไฟ ลดความร้อน ดูดซับเสียง เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นอย่าง ไฟเบอร์กลาส โพลีเอสเทอรีน ยูรีเทน ซึ่งลามไฟเร็วกว่าในเวลาไม่กี่นาที แต่วัสดุนี้สามารถเริ่มลามไฟเมื่อผ่านการไหม้ไป 60 นาทีแล้ว เป็นเวลาที่สามารถหนีไฟออกจากอาคารได้ทันเวลาก่อนจะสำลักควันจนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต

วัสดุธรรมชาติมีข้อดีกว่าวัสดุสังเคราะห์บางชนิด ด้วยมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ หากติดตั้งไม่ดีพอ วัสดุสังเคราะห์ยังมีปัญหาในการกำจัดหลังจากใช้งานแล้วอีกด้วย แต่ส่วนที่น่าสนใจคือวัสดุนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพราะทำจากวัสดุธรรมชาติ ผลิตในกระบวนการตามสูตรของ Rootman ใช้เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน กระบวนการปลูกไม่ได้ใช้สารเคมี  ไม่ใช้การดัดแปลงทางพันธุกรรม วัสดุที่ได้จะถูกผลิตมาเป็นแผ่น สามารถนำไปใช้กับผนังส่วนที่เป็นช่องว่างของผนังสองด้าน วางไว้บนฝ้าเพดาน ใต้หลังคา สามารถลดได้ทั้งเสียงและความร้อน

นอกจากจะเป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมแล้ว กระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติก็ช่วยลดกระบวนการผลิตที่ต้องไปรบกวนโลกด้วย ทำให้ลดการผลิตคาร์บอนให้กับโลกได้อีกทาง แม้ว่าจะเป็นวัสดุใหม่ แต่ของแบบนี้ควรสนับสนุนให้มีต้นทุนการผลิตให้ราคาถูกลง มีการใช้งานที่แพร่หลาย ว่าแล้วก็คิดถึงบ้านเราที่ปลูกพืชได้หลากหลาย หากพัฒนาดีๆ จะมีของดี มีคุณภาพกับคนไทยได้เช่นกัน

อ้างอิง: www.rootman.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles