Ruckdee ชวนหยิบงานวิจัยลงจากหิ้งเอามาทำ Gadget ที่ใช้ได้จริงเพื่อสุขภาพ

อุปกรณ์ MOCACARE ดีไซน์สวยเหมาะกับการพกพา ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถแสดงอัตราการเต้นหัวใจ (heart rate) ปริมาณออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) และค่า Pulse Wave Velocity (PWV) ซึ่งปกติจะต้องตรวจวัดในห้องปฏิบัติการมาดัดแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถแชร์ผลให้สมาชิกในครอบครัวทราบได้ นอกจากคคุณสมบัติแล้วความน่าสนใจอีกอย่างของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ MOCACARE เกิดจากการระดมทุนซึ่งมียอดเงินสูงถึง 4,200,000 บาท

เรื่องราวของ MOCACARE ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ Ruckdee.com เพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายเป้าหมายการทำงานของ Ruckdee (รักดี)  ที่ต้องการเป็นตัวกลางระหว่างนักวิจัยกับนักลงทุน เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย  Ruckdee เปิดรับงานวิจัย นวัตกรรม หรือ Start Up ด้านสุขภาพที่จะสามารถทำลายกำแพงระบบการแพทย์แบบเดิมและช่วยให้คนไข้ได้รับการบริการและสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นจะที่ไม่อยากให้งานวิจัยถูกเก็บไว้บนชั้นแต่ต้องการให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

Ruckdee ทำงานโดยมีทีมแพทย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการเงิน มาร่วมกันประเมินความเป็นไปได้ทั้งในแง่ของคุณภาพและโอกาสทางธุรกิจ ส่วนรายได้ของรักดีนั้นจะมาจากค่าบริการ ค่า commission จากการระดมทุน และการแบ่งผลกำไรหลังโปรเจคประสบความสำเร็จแล้ว

ในแฟนเพจของ Ruckdee  นอกจาก MOCACARE แล้วยังมีตัวอย่าง gadget เก๋ๆ ที่ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากจากต่างประเทศ แต่สำหรับ gadget ของคนไทยเราคงต้องรอลุ้นและคอยสนับสนุนกันต่อไป

อ้างอิง: Ruckdee, Ruckdee’s FanpageBangkokbiznews, Mocacare

บันทึก

Bhanond Kumsubha

ภานนท์ เคยฝันอยากทำงานภาคสังคมแต่ถูกคนรอบตัวตั้งคำถามว่า "แล้วจะมีอะไรกิน" เลยเลือกมาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย เพราะคิดว่าเป็นจุดลงตัวระหว่าง "การมีกิน" กับ "การได้แบ่งปันกับคนอื่น" วันหนึ่งเมื่อแนวคิด "กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ตอบโจทย์ของ "การมีกิน" กับ "การแก้ปัญหาสังคม" เริ่มเป็นรูปร่าง จึงอยากมีส่วนช่วยผลักดันให้คนที่มีฝันเหมือนๆ กัน ได้ทำฝันให้เป็นจริง

See all articles