SHED Project บ้านขนาดเล็ก อยู่สบาย ราคาถูก สร้างง่าย ถอดประกอบเร็วภายใน 1 วัน

ปัญหาพื้นที่ตึกร้างทั้งที่ยังไม่ได้เข้าไปใช้งานเพราะพิษเศรษฐกิจหรืออาคารร้างจากสาเหตุต่างๆ ในสหราชอาณาจักร ก่อเกิดโครงการแก้ปัญหาพื้นที่ร้างจากการพัฒนาที่ดินเหล่านี้ด้วย บริษัทอสังหาริมทรัพย์ Lowe Guardians แทรกพื้นที่อยู่อาศัยชั่วคราวอย่างง่ายเข้าไปยังอาคารที่ถูกทิ้งร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย

โปรแกรมที่ว่าคือ การสร้างบ้านขนาดเล็กซ้อนเข้าไปในสเปซร้างใหญ่เหล่านี้ เพื่อช่วยป้องกันผู้บุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการทำลายทรัพย์สิน สถาปนิกจาก Studio Bark คือผู้รับโจทย์นี้มาสร้างสรรค์เป็นงานสถาปัตยกรรมขนาดเล็กให้ร่วมแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ บ้านนี้คือโครงการ SHED โดยการตอบโจทย์มี 2 ประเด็นคือ

หนึ่ง – ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายในระดับหนึ่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับโจทย์และราคาถูก วัสดุหลักอย่างกำแพงทำจากไม้อัด OSB กรุฉนวนภายใน เพื่อป้องกันเสียงเล็ดลอดจากภายในและภายนอก และช่วยเรื่องรักษาความอบอุ่นภายใน การดึงแสงเข้ามายังในบ้านก็เช่นกัน สถาปนิกเลือกใช้แผ่นใสจากโพลีคาร์บอเนตใช้แล้วเข้ามาทำเป็นลูกฟักประตู หลังคา แต่พรางตัวด้วยคุณสมบัติของแผ่นลอนใส

สอง – การกระบวนก่อสร้างที่ตอบโจทย์คือ ง่าย เร็ว สามารถก่อสร้างง่ายให้ลุล่วงใน 1 วัน ด้วยสว่าน อุปกรณ์ช่างอย่างง่าย ถ้าต้องการย้ายก็ถอดประกอบไปตั้งยังที่ใหม่ได้ง่าย

การออกแบบนี้ถูกคาดหวังว่าสามารถดัดแปลงไปใช้กับคนไร้บ้าน ผู้อพยพลี้ภัยได้ในวันหน้า เพียงปรับโจทย์ให้ตรงกับปัญหาปัจจุบัน สถาปัตยกรรมก็ช่วยเข้ามาแก้ปัญหาได้เช่นกัน

 

อ้างอิง: Studio Barkdezeeninhabitat

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles