‘ยศพล บุญสม’ สร้างเมืองพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หลายคนอาจมองว่า คนที่จบสายสังคมศาสตร์น่าจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้มากที่สุด สายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็น่าจะเข้ามาช่วยควบคุมดูแลมลพิษและพฤติกรรมของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมนุษย์ หรืออาชีพหมอก็มีบทบาทอย่างสูงในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ผิด แต่มันไม่ใช่คำตอบทั้งหมด เพราะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร คุณก็สามารถนำองค์ความรู้พลิกสร้างคุณค่าให้กับ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ เช่นเดียวกับ ยศพล บุญสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา จำกัด ที่แสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้ด้านภูมิสถาปัตย์ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้ที่การทำสวนสวย รีสอร์ทงาม แต่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้มีคุณภาพได้เช่นกัน และนี่คือบทสัมภาษณ์เบื้องหลังแนวคิดจากจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่แวดวงออกแบบสู่หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่งของสังคม Q : ก่อนเข้าเรียนและหลังจบการศึกษาจากภาควิชาภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ คุณยศพลคิดว่ามุมมองของงานภูมิสถาปัตย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง A : ก่อนเข้าเรียนผมมีความเข้าใจว่า งานออกแบบภูมิสถาปัตย์น่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดสวนตามบ้าน ตามรีสอร์ท…

Continue Reading‘ยศพล บุญสม’ สร้างเมืองพัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชน