‘Bangkok Old Building Model’ กาชาปองชุดตึกเก่าย่อส่วนที่ช่วยเติมวันเวลาที่ขาดหาย

หลายคนคงเคยไปเดินเล่น เซลฟี ถ่ายรูปเล่นย่านถนนเจริญกรุงแล้วพบว่า รูปทรงบ้านเรือนในย่านนั้นมีเสน่ห์ ที่รู้สึกแบบนั้นคงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีการปลุกกระแสรักษ์เมืองเก่า ทว่าอาคารเหล่านั้นล้วนมีเรื่องราวในตัวเองและชวนให้เสาะหาเติมเต็มช่องว่างของกาลเวลา นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นเล็ก ในรูปแบบของกาชาปองตึกย่อส่วนของศิลปิน นักออกแบบ - ฐปนัท แก้วปาน Blue Bangkok คือกลุ่มนักออกแบบที่มีฐปนัท เป็นแกนหลัก ร่วมกับสุภัสสรา เนตรบำรุง, เชษฐชาติ ทาชาติ และสุริยา วังบอน โดยมีจุดมุ่งหมายจะผลิตงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงเทศกาล Bangkok Design Week 2021 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาส่งงานเข้าร่วมใช้ชื่อผลงานว่า Bangkok…

Continue Reading‘Bangkok Old Building Model’ กาชาปองชุดตึกเก่าย่อส่วนที่ช่วยเติมวันเวลาที่ขาดหาย