‘Opendream’ เปิดฝันงานไอที ธุรกิจนี้ขับเคลื่อนสังคมได้อย่างไร

จะมีใครคิดว่า สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือชื่อที่เราคุ้นหูกับคำว่าไอที จะสามารถขับเคลื่อนสังคมได้ เพราะโดยความเข้าใจของคนทั่วไป การช่วยเหลืองานสังคมคงจะหมายถึงการเขย่าสังคมให้ตื่นผ่านการประท้วง งานมูลนิธิ องค์กรการกุศล ฯลฯ บ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิที่หายไป บ้างเพื่อเด็กกำพร้า บ้างเพื่อคนสูงวัย บ้างเพื่อเด็กพิเศษ หรืออาจจะช่วยต้นน้ำ ลำธาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกสาขาอาชีพสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพลิกศักยภาพของเราเข้าไปช่วยอะไร เหมือนดั่งเช่นคู่หู (และคู่ชีวิต) วิศวกรคอมพิวเตอร์ ปฏิพัทธ์ สุสำเภา (เก่ง) และ พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ (หนึ่ง)…

Continue Reading‘Opendream’ เปิดฝันงานไอที ธุรกิจนี้ขับเคลื่อนสังคมได้อย่างไร