For Your Sweetheart #เบาหวานไม่เบาใจ โครงการดีๆ เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

'โรคเบาหวาน' เป็นโรคที่ใครๆ ก็รู้จักเพราะเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกและมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าโรคเบาหวานไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับโรคมะเร็ง แต่จริงๆ แล้วโรคเบาหวานก็ติดอันดับต้นๆ ของโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกไม่แพ้โรคมะเร็งเช่นกัน แม้ว่าโรคเบาหวานจะสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม แต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการกิน, ความอ้วน, การไม่ออกกำลังกายที่มีผลทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ทั้งสิ้น อีกทั้งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และด้วยเหตุนี้ โครงการ For Your Sweetheart จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและบริษัท Boehringer Ingelheim (บริษัทที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนายา) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ วิธีป้องกัน วิธีดูแลผู้ป่วย…

Continue ReadingFor Your Sweetheart #เบาหวานไม่เบาใจ โครงการดีๆ เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน