‘นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์’ บุกตลาดโลกด้วยภาชนะจากใยพืช ทดแทนโฟมและพลาสติก

ถ้าถามเด็กเล็กๆ ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร อาชีพหมอ วิศวะ พยาบาล หรือคุณครู ดูเหมือนจะเป็นอาชีพแรกๆ ที่เป็นคำตอบ ครั้นเมื่อโตขึ้นในวัยที่พร้อมก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนักเรียนที่มีคะแนนสูงในขั้นหัวกะทิ (ส่วนใหญ่) จะเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ เช่นเดียวกับ วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ เด็กนักเรียนเรียนดีจากเชียงรายที่สามารถสอบโควตาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ในคณะแพทยศาสตร์ ในปี 2528 หลังจากจบการศึกษา คุณหมอวีรฉัตรกลับไปเป็นแพทย์ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บ้านเกิดของคุณหมอเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางด้านการบริหารจัดการสุขภาพอนามัย และบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) โดยเลือกเรียนเอกทางด้าน…

Continue Reading‘นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์’ บุกตลาดโลกด้วยภาชนะจากใยพืช ทดแทนโฟมและพลาสติก