๑4๑ ส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้ซื้อสินค้าสู่ของเล่นให้เด็กด้อยโอกาส

บรรยากาศการพูดคุยระหว่างเรากับพี่อ้วน (คมกฤช ตระกูลทิวากร) และพี่แพท (กฤติยา ตระกูลทิวากร) สองนักออกแบบผู้ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมชื่อไทยๆ อย่าง ๑4๑ (หนึ่งสี่หนึ่ง) เป็นไป อย่างเรียบง่าย สงบ แต่เต็มไปด้วยความสุขและอุ่นใจ ไม่ต่างไปจากสิ่งที่พวกเขาทำ เส้นทางของ ๑4๑ กับการส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้ซื้อสู่เด็กด้อยโอกาส แม้จะดูสมถะและถ่อมตน แต่กว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะเปล่งเสียงและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ยินอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย บทสนทนาต่อจากนี้คือการเปิดเผยถึงเส้นทางแห่งการแบ่งปัน ทัศนคติ และอนาคตของกิจการเพื่อสังคมเล็กๆ แห่งนี้ Q: จุดเปลี่ยนจากบทบาทงานในสายการศึกษาและแวดวงออกแบบไปสู่งานสายสังคมเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร? A: จุดเปลี่ยนมาจากหลายองค์ประกอบ ครั้งแรกที่ผมรู้จักกิจการเพื่อสังคม (Social…

Continue Reading๑4๑ ส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้ซื้อสินค้าสู่ของเล่นให้เด็กด้อยโอกาส