Creative Citizen

2C3D กล้องถ่ายภาพสำหรับคนตาบอด แม้มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้

เดี๋ยวนี้มีกล้องถ่ายรูปรุ่นใหม่ๆ ออกมาวางขายมากมายจนเลือกซื้อกันแทบไม่ถูก แต่สำหรับผู้พิการทางสายตา กล้องถ่ายรูปคงเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสหรือคิดที่จะมีไว้ครอบครองเป็นแน่ ทว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวล้ำไปมาก การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก ทำให้เกิดนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย ล่าสุดนักออกแบบชาวอิสราเอล Oren Geva จากสถาบัน Shenkar College of Engineering and design ได้พัฒนากล้องถ่ายรูปสำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีชื่อว่า '2C3D' เพื่อช่วยให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เขาอยากเห็นว่ามีรูปร่าง ลักษณะหน้าตาอย่างไร โดยได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากของเล่นสามมิติ (pin art toy) ตัวกล้องมีรูปทรงกลมแบน ใช้งานในรูปแบบแนวตั้งคล้ายกับกล้องถ่ายวิดีโอ ด้านข้างจะมีจอภาพสามมิติที่มีลักษณะเป็นพิกเซลสามมิติที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามภาพหรือการเคลื่อนไหวที่มองเห็นและจะแสดงบนจอภาพ อีกด้านจะมีสายคล้องมือให้ถือกล้องได้อย่างสะดวก การใช้งานก็ง่ายเพียงหันเลนส์กล้องไปยังภาพที่ต้องการจากนั้นก็กดปุ่มถ่ายภาพ…

Continue Reading
Close Menu