30 Days of Trash: สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยชุดขยะ 30 วัน

บางทีเราก็ต้องการคนที่คิดอะไรแผลงๆ เพื่อประกาศให้โลกรู้ถึงมลพิษที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแสดงออกถึงปัญหาที่ยากจะแก้ไข นั่นคือขยะล้นโลกที่มีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมและจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างยากจะแก้ไข 30 Days of Trash หรือ ขยะในรอบเดือนของคนเรามีจำนวนมากมายแค่ไหน ถ้านึกไม่ออกลองมาดูเขานี่ Rob Greenfield กำลังทำให้ดู Rob เป็นนักสร้างสรรค์ นักผจญภัย และนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ ก่อนหน้านี้กับโครงการ The Food Waste Fiasco เขาขี่จักรยานข้ามอเมริกาแล้วกินอาหารที่ถูกทิ้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อสะท้อนภาพการเหลือทิ้งจากการบริโภค คราวนี้ก็เช่นกันกับคำถามง่ายๆ ว่า ในแต่ละวันคนเราจะผลิตขยะจำนวนเท่าไหร่ เขาเลยเอาซากขยะทุกชิ้นที่ต้องทิ้งในแต่ละวัน (ล้างสะอาด)…

Continue Reading30 Days of Trash: สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยชุดขยะ 30 วัน