Creative Citizen

ขนมดีไซน์เก๋จากอาหารเหลือทิ้งผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3D ช่วยลดการกินทิ้งกินขว้าง

วิกฤตขยะอาหารเป็นปัญหาระดับโลก ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดย 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นทั่วโลกในแต่ละปี หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน จะกลายเป็นขยะอาหารที่ไร้ประโยชน์และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 2 ล้านตันภายในปี 2030 ที่สำคัญขยะอาหารเหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะก๊าซมีเทนที่มีความรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า ซึ่งจะทำลายชั้นบรรยากาศโลกหรือทำให้โลกร้อนขึ้น เพื่อเป็นการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ดังกล่าว Elzelinde Van Doleweerd หญิงสาวชาวดัชต์ผู้จบการศึกษาจาก Eindhoven University of Technology จึงร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยี 3D ในประเทศจีน…

Continue Reading
Close Menu