Creative Citizen

C.A.T.S โฆษณาแมวๆ แนวคิดสร้างสรรค์แทนป้ายโฆษณาเพื่อคนรักแมวในลอนดอน

ช่วงหลังมีกลุ่มศิลปินจำนวนหนึ่งที่มีแนวคิดต่อต้านการโฆษณาในที่สาธารณะ รวมตัวสร้างงานออกมาหลากหลายรูปแบบมีทั้งที่กระตุกเตือนสังคมแบบหยอกเอิน และชนิดที่ประท้วงด้วยภาพร้อมคำพูดที่ฮาร์ดคอร์ ซึ่งเราเคยนำเสนอไปบ้างอย่างเช่น Brandalism: ท่านประชุม..เราประจาน! ปัญหาโลกร้อนที่รอวันอวสาน แต่สำหรับ Glimpse คิดแตกต่างออกไป แม้จะเห็นตรงกันกับพวก Brandalism ว่าพื้นที่สาธารณะถูกคุกคามด้วยสื่อโฆษณามากมายก็ตาม Glimpse คือการรวมกลุ่มของคนสร้างสรรค์ที่ต้องการนำเสนอผลงานเพื่อประโยชน์ทางสังคม แนวทางก็คือเมื่อเห็นปัญหาไม่ใช่จ้องจะต่อว่า ชี้เป้า หรือถ่างปมประจาน แต่สร้างผลงานที่จะช่วยลดทอนปัญหาลง เสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างประนีประนอมเน้นการสร้างสรรค์โดยไม่ประชดประชันเสียดสีใคร และ C.A.T.S นับเป็นโปรเจ็กต์แรกของพวกเขา C.A.T.S คือชื่อย่อของ Citizen Advertising Takeover Service ชื่อก็บอกชัดเจนแล้วสำหรับแนวคิดที่มีเกี่ยวกับการโฆษณาและที่สำคัญสำหรับคนรักแมวด้วย เพราะจะเห็นภาพแมวที่น่ารักหลากหลายพันธุ์ในท่าทางที่แตกต่างมาส่องสายตามองใกล้ๆ…

Continue Reading
Close Menu