GROW งานศิลปะแสงสีไฟ LED ช่วยพืชผลโตเร็ว เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดยาฆ่าแมลง 50%

‘GROW’ เป็นผลงานศิลปะที่ศิลปินชาวดัตช์ Daan Roosegaarde นำเอาไฟ LED จำนวนมากไปติดตั้งในพื้นที่ทางการเกษตรขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร ในเมือง Lelystad ทางเขตชนบทของเนเธอร์แลนด์ ผลลัพธ์อย่างแรกที่ออกมาคือ ภาพสวยงามตระการตาราวกับทุ่งความฝัน หรือที่ Roosegaarde เรียกว่า dreamscape แต่ที่มีความหมายมากกว่านั้นก็คือ เขาได้ใช้แสงสว่างระยิบระยับเหล่านั้นแสดงให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรรมขึ้นมา Roosegaarde ได้ไอเดียของ GROW มาจากการใช้ไฟ LED ประเภทหนึ่งในการกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตได้ดีภายในพื้นที่อาคาร เขตเมือง รวมทั้งสวนแนวตั้งที่อยู่ในเรือนเพาะชำ แต่โจทย์ของเขาที่แตกต่างออกไปก็คือ เขาต้องการทดลองใช้ไฟ…

Continue ReadingGROW งานศิลปะแสงสีไฟ LED ช่วยพืชผลโตเร็ว เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดยาฆ่าแมลง 50%

‘อนุกูล ทรายเพชร’ กับธุรกิจเพื่อสังคม Folkrice แอพฯ ซื้อขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับเกษตรกรโดยตรง

อนุกูล ทรายเพชร เริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเองในนาม Folkrice Ltd. ขึ้น เมื่อ 4 ปีก่อน โดยมีเป้าหมายคือการกระชับระยะห่างระหว่างเกษตรกรและประชาชน ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เป็นตลาดซื้อขายออนไลน์อันปราศจากพ่อค้าคนกลาง จนถึงปัจจุบัน เขาขยายขอบข่ายของสินค้าจากข้าวพื้นเมือง ไปสู่พืชพันธ์ชนิดต่างๆ เครื่องปรุงปลอดสารเคมี งานหัตถกรรมท้องถิ่น และจากผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในยุคเริ่มต้น ณ ตอนนี้ Folkrice Ltd. มีเครือข่ายเกษตรกรกว่าร้อยราย อีกทั้งยังทำงานร่วมกับองค์กรต้นน้ำในการพัฒนาเกษตรกรและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ บทสนทนาต่อจากนี้ ไม่เพียงจะถ่ายทอดแก่นทางความคิดของธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้ แต่รวมไปถึงแรงบันดาลและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โดยมีปลายทางคือสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่มั่นคง…

Continue Reading‘อนุกูล ทรายเพชร’ กับธุรกิจเพื่อสังคม Folkrice แอพฯ ซื้อขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับเกษตรกรโดยตรง

Ricult : เมื่อ Tech Startup จะแก้ปัญหาการเงินของเกษตรกรไทย

เรารู้กันดีว่าคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แต่น้อยคนจะรู้และเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรว่าเพราะอะไรเกษตรกรไทยถึงไม่รวย และประสบปัญหาหนี้สินมากที่สุดอาชีพหนึ่ง ปัญหาสำคัญเกิดจากการขาดเงินทุนที่ต้องใช้ซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อุปกรณ์ เพราะไม่มีสินเชื่อในการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน  ทำให้ลูกหลานเกษตรกรอย่าง อุกฤษ อุณหเลขกะ ซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจ ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)  Ricult  ในรูปแบบ  Tech Startup ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ด้าน คือ 1) Machine Learning หรือ การให้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ทำความเข้าใจกับข้อมูลต่างๆ และสร้างวิธีการตอบสนองต่อข้อมูลนั้นขึ้นมาเอง 2) Predictive…

Continue ReadingRicult : เมื่อ Tech Startup จะแก้ปัญหาการเงินของเกษตรกรไทย