‘Aipoly’ แอพฯ ที่เป็นดวงตาคู่ใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา

ปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแอพฯ สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งผู้พิการทางสายตา เช่น แอพฯ ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว อย่าง ‘Blindtool’ หรือแอพฯ ‘Aipoly’ ที่เพิ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก CES 2017 ที่ผ่านมา ‘Aipoly’ เป็นแอพฯ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เพียงแค่หันโทรศัพท์มือถือไปที่วัตถุรอบๆ แอพฯ ก็จะสามารถส่งเสียงบอกว่าวัตถุนั้นคืออะไร โดยจะสื่อสารออกมาได้ทั้งหมด 7 ภาษา สามารถระบุวัตถุได้หลายร้อยชนิด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเห็นวัตถุนั้นมาก่อนและไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพเพื่อให้แอพฯ…

Continue Reading‘Aipoly’ แอพฯ ที่เป็นดวงตาคู่ใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา