Creative Citizen

Ad/sorbent บิลบอร์ดกู้โลก ช่วยดูดอากาศพิษจากรถยนต์กว่า 6 หมื่นคันใน 15 วัน!

'โฆษณา' ถูกเหมารวมว่าคือการขายของ แต่บริษัทจัดซื้อสื่อกลางแจ้งชื่อดังของยุโรป Urban Vision  ไม่ยอมที่จะเป็นแบบนั้น - Urban Vision  เป็นบริษัทจัดซื้อสื่อกลางแจ้งชื่อดังในยุโรป จัดหาและวางสื่อให้กับสินค้าทุกประเภทผ่านป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าสินค้าหรือแบรนด์เหล่านั้นจะมีส่วนสร้างมลภาวะและทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกจนถึงยานพาหนะต่างๆ ตามกลไกของงธุรกิจ Urban Vision ไม่สามารถที่จะปฏิเสธสินค้าเหล่านั้นได้  แต่ Urban Vision สามารถจะทำให้การโฆษณาดีกว่านี้ได้ ซึ่งพวกเขาตระหนักว่า บิลบอร์ดโฆษณาของตนสามารถช่วยลดมลพิษได้! Urban Vision  ร่วมกับ เอเยนซี่โฆษณา Ogilvy &…

Continue Reading
Close Menu