Creative Citizen

AltSchool โรงเรียนยุคใหม่กับแนวคิด ‘เล่นอย่างเพลิดเพลิน ไม่เขินอายใดๆ’

พื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้ห้องเรียนแบบเดิมถูกสั่นคลอนเป็นอันมาก เนื่องการเปลี่ยนไปของเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายไปพร้อมกันกว่าคนรุ่นเก่า ห้องเรียนแบบเดิมที่มีครูอยู่หน้าขั้น ให้นักเรียนทุกคนหันหน้าไปทางเดียว พร้อมกับท่องจำตามได้ถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นต้องทำแบบนั้นต่อไปอีกหรือไม่ คำตอบนี้ได้มีหลายตัวอย่างจากหลายมุมโลกแล้ว หลายคำตอบได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เพราะพื้นที่ห้องเรียนแบบเก่าถูกทำลายผนัง สเปซ แบบเดิมออกไป อย่างกรณีของโรงเรียน AltSchool ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 2014 โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการให้การศึกษากับเด็ก ให้เด็กเข้ามาเรียนด้วยความเป็นตัวของตัวเอง และบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีเข้ากับโครงสร้างหลักสูตร ทาง AltSchool ได้มอบหมายให้สำนักงานออกแบบจากนิวยอร์ค Architecture + Information ออกแบบโรงเรียนแนวใหม่ด้วยแนวคิดที่สถาปนิกเสนอว่า ‘เล่นอย่างเพลิดเพลิน ไม่เขินอายใดๆ' จากโจทย์นี้…

Continue Reading
Close Menu