Anatomically Correct อาร์ตปืนเปลือยสะท้อนความรุนแรงของมนุษย์อย่างหมดเปลือก

เห็นงานชิ้นนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นปืนที่เปลือยที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่ใช่เปลือยให้เห็นกลไกภายในของปืนแบบที่เข้าใจ แต่นี่เป็นตัวตนของอาวุธที่มีเพื่อทำลายชีวิตโดยแท้ ผลงานศิลปะที่สะท้อนความรุนแรงในสังคมผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการต่อสู้ประหัตประหารทำลายล้างกัน ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นของ Noah Scalin ศิลปินชาวอเมริกัน ในชื่อว่า Anatomically Correct ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานชุด Anatomy of War ของเขา Noah Scalin เกิดเมื่อปี 1972 เป็นศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่มีผลงานโดดเด่นและยังเขียนหนังสืออีก ด้วยความสามารถที่หลากหลาย งานอาร์ตของเขาชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นภาพความรุนแรงของมนุษย์ได้อย่างหมดเปลือก เพราะเล่นเอาตับไตไส้พุงมาโชว์กันอย่างจะแจ้ง ภายใต้รูปทรงของปืนชนิดต่างๆ อย่าง ปืน  AK 47 หรือ ปืนพก…

Continue ReadingAnatomically Correct อาร์ตปืนเปลือยสะท้อนความรุนแรงของมนุษย์อย่างหมดเปลือก