Creative Citizen

บ้านการเคหะแนวใหม่ในญี่ปุ่นเปลี่ยนที่อยู่แนวดิ่งสู่แนวราบสร้างปฏิสัมพันธ์กันและกัน

ทุกสถาปัตยกรรมมีรุ่งเรือง โรยรา และรออุบัติใหม่ ดันจิ (Danchi) คือที่พักแบบอาคารพักอาศัยรวมราคาถูกที่มีกำเนิดในยุค 1960 ของญี่ปุ่น อันเป็นผลจากเศรษฐกิจที่เติบโตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ผู้คนอพยพเข้าเมืองหลวง คือ กรุงโตเกียวเป็นจำนวนมาก แต่เหล่าดันจินี้ไม่สามารถไปสร้างในตัวเมืองที่แออัด ราคาแพงได้ จึงได้ออกมาสร้างยังย่านชานเมืองที่ไกลออกไป แต่มีระบบการขนส่งอย่างรถไฟที่พาเหล่ามนุษย์เงินเดือนสามารถเข้าไปทำงานในเมืองได้ในเวลาไม่นานนัก ทำให้ดันจิได้รับความนิยมสำหรับคนญี่ปุ่นในยุคนั้นมาก แต่สุดท้ายแล้วดันจิก็ถึงคราวร่วงโรยในยุค 1990 จากสภาวะขาลงของเศรษฐกิจญี่ปุ่น พวกมันจึงค่อยๆ ตายไปในที่สุด ประกอบกับในปัจจุบันญี่ปุ่นมีปัญหาการหดตัวของประชากร เหล่าดันจิยิ่งค่อยหมดความสำคัญลงไป ไม่มีใครต้องการที่พักอาศัยแบบเดิมอีก ตึกเหล่านี้เริ่มเก่า เริ่มร้าง ผู้คนอพยพออกไปเรื่อย ๆ…

Continue Reading

อพาร์ทเม้นท์อิฐบล็อคสวยเท่สำหรับครูชาวอาร์เจนตินาที่ใครก็ต้องอิจฉา!

การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ดี ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากความหรูหราเสมอไป สถาปัตยกรรมที่ดีมาจากการตอบโจทย์ด้วยวิธีที่เรียบง่ายจนเกือบคาดไม่ถึง ที่มาจากการขบคิดหาทางแก้ปัญหาของสถาปนิก และอาจจะมาจากอะไรที่พื้นฐานมากๆ อย่าง 'อิฐ' Nomada and Eypaa สำนักงานสถาปนิกอาร์เจนตินา ได้รับโจทย์จากสมาคมครูแห่งเมืองกอร์โดบา ที่ต้องการที่พักอาศัยสำหรับครูในเมืองนี้ ภาพตอนแรกที่มีจากทางเจ้าของโครงการมีแค่อพาร์ทเมนท์แบบทั่วไป แต่เรื่องราวของบ้านธรรมดากลับดูน่าอยู่ขึ้นเมื่อสถาปนิกเสนออาคารพักอาศัยรวมที่มีพื้นที่ใช้สอยแตกต่างด้วยการสร้างเป็นเรือนแถว ที่บ้าน 2 หลังจะหันด้านข้างเข้าหากัน พร้อมกับเชื่อมกันด้วยบันไดภายนอก แต่ละหลังจะประกอบด้วยอพาร์ทเมนท์ 2 ยูนิต ที่ชั้น 1 ยูนิตส่วนชั้นลอย และชั้น 2 จะเป็นยูนิตที่ 2 มันทำให้สมาชิกในโครงการทั้ง 4…

Continue Reading
Close Menu