Arghavan Khosravi ศิลปินหญิงชาวอิหร่านกับจิตรกรรมสื่อผสมสะท้อนปัญหาสิทธิสตรี

ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและชาย ยังคงเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แม้ปัจจุบันโลกจะเปิดโอกาสให้กับสตรีได้เข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้นก็ตาม แต่เนื้อในแล้วการกดขี่ทางเพศยังแสดงออกให้เห็นในหน้าข่าวอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะประเทศที่มีกฎเหล็กเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนา เพศหญิงถูกจำกัดเสรีภาพในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมีคู่ครอง รูปแบบงานที่ห้ามทำ การหย่าร้าง และการทำแท้ง อย่างในอิหร่านผู้หญิง ไม่มีสิทธิ์ย้ายสัญชาติตามสามีที่เป็นชาวต่างชาติได้ และยังมีกฎข้อห้ามอื่นอีกที่เราอาจไม่รู้ เข่น ห้ามผู้หญิงเข้าสนามฟุตบอลชาย และนี่เองเป็นสิ่งที่ Arghavan Khosravi ศิลปินสาวชาวอิหร่านต้องการแสดงออกผ่านงานอาร์ตของเธอ Arghavan Khosravi เกิดและเติบโตที่เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน สนใจงานด้านศิลปะมาตั้งแต่อายุ 12 เธอจบการศึกษาปริญญาโทด้านวิจิตรศิลป์ที่ Rhode Island School…

Continue ReadingArghavan Khosravi ศิลปินหญิงชาวอิหร่านกับจิตรกรรมสื่อผสมสะท้อนปัญหาสิทธิสตรี