Creative Citizen

UnSeen: โปรเจ็กต์อาร์ตที่เชื่อมการมองเห็นของทุกชีวิตไว้ด้วยจินตนาการอย่างเท่าเทียม

ว่ากันว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแทนค่าคำบรรยายได้นับพัน อาจจะจริงสำหรับคนที่สามารถชื่นชมภาพเขียนอันวิจิตรได้ด้วยตาเปล่า แต่หากไม่สามารถมองเห็นได้ดังคนปรกติล่ะ จะเอาความประทับใจจากไหนมาบรรยายความรู้สึก โปรเจ็กต์ UnSeen ชิ้นนี้อาจเป็นคำตอบ  เมื่อ Julian Smith ศิลปินชาวสเปนจากหมู่เกาะ Mallorca ร่วมกับมูลนิธิการกุศลเพื่อคนพิการทางสายตา Miami Light House for the Blind จัดงานแสดงศิลปะบนผนังนอกอาคารซึ่งเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะของมูลนิธิที่ Wynnewood ในไมอามี่ ด้วยพื้นที่ว่างเปล่าขาวสะอาดไร้ภาพเขียนใดๆ ไว้ให้คนตาดีมอง ทว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในพื้นที่ว่างนั่น “คุณไม่จำเป็นต้องใช้ดวงตาแต่ต้องใช้หัวใจ มือ และจิตใจ...ที่จะมอง” เป็นคำกล่าวของ Herb Klien…

Continue Reading
Close Menu