Creative Citizen

องค์กรการกุศลสร้างงานศิลปะเพื่อชุมชนและเยียวยาเด็กผู้ประสบภัยทั่วโลก

ปัจจุบัน โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ และเมื่อไม่อาจหาข้อตกลงกันได้ก็กลายเป็นความรุนแรง บางประเทศที่เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อันเนื่องมาจากขาดศักยภาพในการแข่งขัน รวมไปถึงความแตกต่างทางความเชื่อ ศาสนา และชนชั้นทางสังคม เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียและชีวิตผู้คนจำนวนมากต้องรับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็กๆ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่พวกเขาต้องมารับเคราะห์ที่เกิดจากความคิดของผู้ใหญ่ต้องอพยพลี้ภัยไปกับครอบครัว บ้างก็โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งพิง ทุกวันนี้ เด็กๆ มากมายทั่วโลกกำลังรอคอยการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งนับว่าโชคดีที่ยังมีองค์กรการกุศลที่เห็นถึงปัญหาเหล่านี้และหาทางช่วยด้วยการพยายามให้การศึกษาและส่งเสริมการแสดงออกโดยเฉพาะทางด้านศิลปะ เพราะเชื่อว่าศิลปะจะบรรทาบาดแผลและเติมเต็มจินตนาการให้กับชีวิตน้อยๆ เหล่านั้น มูลนิธิ ROGUE FOUNDATION ก่อตั้งโดย Kevin O’hanlon นักกิจกรรมเพื่อสังคมชาวอเมริกัน  มีจุดประสงค์จะช่วยเหลือเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากพิษภัยดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ไปสู่ชุมชนทั้งหลาย เช่น เฮติ, อัฟกานิสถาน,…

Continue Reading
Close Menu