Artstory By AutisticThai ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเสริมพัฒนาการ สร้างรายได้และอาชีพให้เด็กออติสติก

‘Autism’ เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกอย่าง ‘Auto’ ที่หมายถึง ‘Self’ หรือ การแยกตัวอยู่ตามลำพังในโลกของตัวเอง คำดังกล่าวเปรียบได้กับภาพสะท้อนของเด็กๆ ออติสติก ที่มีกำแพงใสๆ กั้นพวกเขาออกจากสังคมแวดล้อม Artstory By AutisticThai คือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ บริษัท ออทิสติกไทยเพื่อสังคม จำกัด มีเป้าหมายในการนำเอาศิลปะมาใช้เพื่อการบำบัดเยียวยา กับปลายทางคือการช่วยขยับช่องว่างระหว่างสังคมและเด็กๆ ให้ใกล้กันมากขึ้น การสร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิต ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กออทิสติกในฐานะปุถุชนคนหนึ่งของโลกใบนี้ การได้พูดคุยกับวรัท จันทยานนท์ (พี) ผู้จัดการที่ทำหน้าที่ในการบริหารและกำกับดูแล, ภัคจิรา จันทยานนท์ (แพน) ผู้ช่วยผู้จัดการกับบทบาทการจัดการกลุ่มงานต่างๆ…

Continue ReadingArtstory By AutisticThai ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเสริมพัฒนาการ สร้างรายได้และอาชีพให้เด็กออติสติก