Creative Citizen

สนามกีฬาในร่มจากไผ่ โรงเรียนปัญญาเด่น จ.เชียงใหม่ ผสานผู้คน สถาปัตยกรรม และธรรมชาติเข้าด้วยกัน

โรงเรียนในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกำลังถูกท้าทายจากการออกแบบที่ตีความพื้นที่การเรียนรู้ใหม่เสมอ ในศตรวรรษนี้มีโรงเรียนทางเลือกที่เสนอถึงการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผสานตัวมันเองเข้ากับธรรมชาติมากขึ้น เช่นโรงเรียนปัญญาเด่น จ.เชียงใหม่ สถาปนิก Chiangmai Life Construction ได้นำเสนอวิธีการผสานเข้ากับธรรมชาติกับอาคารเรียนที่ใช้ดิน ไผ่ ก่อนหน้าไปแล้ว คราวนี้จะขอเสนออีกความโดดเด่นของไผ่ในอีกมิติ เรื่องของไผ่คราวนี้คือการสร้างสนามกีฬาในร่มจากไผ่ โรงเรียนปัญญาเด่น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับรองรับนักเรียน 300 คน ตามแนวทางของโรงเรียนที่ต้องการผสานผู้คน สถาปัตยกรรม เข้ากับธรรมชาติ พื้นที่นี้รองรับประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายทั้งกีฬาในร่มเช่นบาสเกตบอล ฟุตซอล และปรับมาเป็นโถงเอนกประสงค์เมื่อต้องการ รองรับเวทีแบบปรับได้ มีระเบียงเป็นที่นั่งชมยาวขนานไปกับตัวอาคารเพื่อการรับชมเหตุการณ์ต่างๆ พื้นที่ภายในออกแบบเป็นโถงสูง ไม่มีผนังกั้น ช่วยเชื่อมโยงธรรมชาติภายนอกเข้ากับภายในได้ดี…

Continue Reading
Close Menu