Creative Citizen

Be Girl ปฏิวัติความเชื่อเดิมๆ ด้วยการเดินแฟชั่นโชว์กางเกงอนามัยสำหรับวันนั้นของเดือน

การมีประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิง แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะยังมีคนอีกหลายกลุ่ม หลายประเทศที่มีความเชื่อผิดๆ แปลกๆ เกี่ยวกับการมีประจำเดือนของผู้หญิง อาทิ ในประเทศญี่ปุ่น หญิงสาวไม่สามารถทำงานเป็นเชฟซูชิได้ เนื่องจากการมีประจำเดือน ส่วนในอินเดีย หากผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนสัมผัสกับผักผลไม้จะกลายเป็นของเสีย หรือเกือบครึ่งหนึ่งของผู้หญิงในอิหร่าน เชื่อว่าการมีประจำเดือนคือโรค เป็นต้น ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้หญิงทั่วโลก องค์กรเพื่อสังคม Be Girl ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวหลายล้านคนทั่วโลกได้มีผ้าอนามัยใช้ โดยการพัฒนากางเกงอนามัยที่มีช่องใส่แผ่นผ้าอนามัยแบบพิเศษที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และมีราคาย่อมเยา โดยที่ผ่านมาได้แจกจ่ายให้กับหญิงสาวที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกลไปแล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก แต่แล้วปัญหาที่พวกเขามองเห็น กลับไม่ได้มีแค่เรื่องการไม่มีผ้าอนามัยใช้เท่านั้น เพราะยังมีหญิงสาวมากมายที่ยังคงต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบของความเชื่องมงายเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนที่มีมาแต่ช้านาน ส่งผลให้พวกเธอไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และด้วยเหตุนี้ Be…

Continue Reading
Close Menu