Creative Citizen

Bicycle Culture Center: มิวเซียมสำหรับคนรักจักรยานในกรุงโตเกียว

วัฒนธรรมจักรยานกับประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่คู่กันมาช้านาน ถ้าลองค้นประวัติศาสตร์การออกแบบจักรยานของโลกก็จะพบว่าญี่ปุ่นสามารถผลิตจักรยานราคาประหยัดออกมาให้ประชากรของเขาใช้กันอย่างทั่วถึงได้ตั้งแต่สมัยปีค.ศ.1895 แล้ว กระทั่งทุกวันนี้แม้ว่าญี่ปุ่นจะเติบโตกลายเป็นชาติแห่งอุตสาหกรรมรถไฟและรถยนต์เต็มตัว แต่ความหลงใหลในการใช้พาหนะสองล้อถีบของชาวญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไป ในเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียวถึงกับมีมิวเซียม Bicycle Culture Center (BCC) ที่อุทิศพื้นที่และความใส่ใจในการร้อยเรียงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์สองล้อนี้ไว้ให้ผู้คนได้ซึมซับทำความเข้าใจ มิวเซียม BCC ที่ว่านี้ อันที่จริงก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปีค.ศ. 1981 นู่นแล้ว เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาก่อน แต่ปัจจุบันได้แยกตัวออกมามีบ้านใหม่แสนสวยของตัวเองในย่าน Meguro-dori กรุงโตเกียว ซึ่งตัวบ้านนี้ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก Kato-Sumiyoshi Architects ร่วมกับบริษัทผู้ผลิต TANK  สเปซภายในเตะตาด้วยแพลทฟอร์มไม้สีอ่อนเล่นระดับดูคล้ายกับร้านจักรยานสมัยใหม่ มีฟังก์ชั่นเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดกำลังน่ารักที่เก็บหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ…

Continue Reading
Close Menu